http://sandnes-pk.no/frame-filer/KvinnesdalPkLogo.jpg

Kvinesdal PK
Postboks 132
4480 Kvinesdal
Telefon: 91880336
Epost: kjeeilun@online.no.
Hjemmeside: http://n3sport.no/Organisation.asp?id=65004

Stevne:

5 Standardpistol

Dato:

18.05.2014

Stevnenummer:

1411012

Bane:

Kvinesdalhallen

Stevneleder:

Kjell E Lund

Dommer(e):

Kjell E Lund & Hans Torbjørn Hellås

Startkontingent:

100,00

Maks poengsum:

600

Premieandel:

28,00

Til bestemann:

2,00

Mesterskap:

KM Vest-Agder

Deltakere:

24

 

 


Klasse B

1-2

3-4

1-4

5-6

7-8

5-8

9-10

11-12

9-12

InnerX

Omsk

Sum

Oppr.

Mrk.

Premie

1

Kjell Eivind Lund

Kvinesdal PK

94

90

184

91

95

186

89

88

177

9

547

B

B

149*

2

Jarl E. Edvardsen

Greipstad Pistolklubb

88

94

182

92

90

182

85

87

172

5

536

B

B

67

3

Are Wivestad

Sandnes PK

90

85

175

91

87

178

80

87

167

2

520

B

B

0

4

Hans H. Schjelderup

V60

Kristiansand PK

90

85

175

87

84

171

86

83

169

4

515

C

0

5

Trond Arild Nodeland

Greipstad Pistolklubb

88

91

179

83

89

172

79

80

159

3

510

C

0

6

Roald Stallemo

V50

Kristiansand PK

87

90

177

69

84

153

64

80

144

4

474

D

0


Klasse C

1-2

3-4

1-4

5-6

7-8

5-8

9-10

11-12

9-12

InnerX

Omsk

Sum

Oppr.

Mrk.

Premie

1

Arnfinn Lund

Sandnes PK

86

82

168

79

85

164

81

80

161

4

493

C

98

2

Johnny Gyland

V50

Kvinesdal PK

87

82

169

90

75

165

85

74

159

4

493

C

42

3

Ingunn Edvardsen

Greipstad Pistolklubb

74

78

152

89

88

177

82

78

160

3

489

C

0

4

Jan Kenneth Lund

Kvinesdal PK

93

79

172

79

75

154

81

80

161

1

487

C

0

5

Nina Skipstad

Sandnes PK

77

87

164

86

70

156

72

75

147

3

467

D

0


Klasse D

1-2

3-4

1-4

5-6

7-8

5-8

9-10

11-12

9-12

InnerX

Omsk

Sum

Oppr.

Mrk.

Premie

1

Frode Mølland

Greipstad Pistolklubb

92

96

188

90

88

178

84

91

175

8

541

B

B

123

2

Steinar Omdal

Greipstad Pistolklubb

82

86

168

80

88

168

84

84

168

2

504

C

98

3

Finn Eric Tjørve

V50

Kvinesdal PK

81

82

163

79

88

167

73

83

156

6

486

C

52

4

Arnfinn Høydal

Kvinesdal PK

79

89

168

80

78

158

74

81

155

481

C

35

5

Siri Nygaard

Greipstad Pistolklubb

74

75

149

62

85

147

71

82

153

449

D

0

6

Hans Torbjørn Hellås

Kvinesdal PK

78

70

148

70

72

142

77

79

156

1

446

D

0

7

Tommy A Utheim

Lindesnes PK

78

70

148

74

64

138

72

50

122

2

408

D

0

8

Kjell Skille

Kvinesdal PK

51

80

131

71

57

128

54

55

109

1

368

D

0

9

Christina Tjørve

Kvinesdal PK

55

77

132

61

38

99

41

55

96

327

D

0

10

Cindy Versland

K

Kvinesdal PK

53

68

121

70

37

107

50

39

89

2

317

D

0

11

Kristina Olsen

Lindesnes PK

50

10

60

36

24

60

15

18

33

153

D

0


Klasse U16

1-2

3-4

1-4

5-6

7-8

5-8

9-10

11-12

9-12

InnerX

Omsk

Sum

Oppr.

Mrk.

Premie

1

Espen A Skipstad

U16

Sandnes PK

75

85

160

81

80

161

76

81

157

4

478

D

56

2

Birger Moen

U16

Kvinesdal PK

24

49

73

58

68

126

51

65

116

315

D

0

 


Stevne:

5 Standardpistol

Dato:

18.05.2014

Mesterskap:

KM Vest-Agder

Deltakere:

20

 


Klasse K

1-2

3-4

1-4

5-6

7-8

5-8

9-10

11-12

9-12

InnerX

Omsk./Finale

Sum

Gull

Ingunn Edvardsen

Greipstad Pistolklubb

74

78

152

89

88

177

82

78

160

3

0,0

489

Sølv

Siri Nygaard

Greipstad Pistolklubb

74

75

149

62

85

147

71

82

153

0

0,0

449

3

Christina Tjørve

Kvinesdal PK

55

77

132

61

38

99

41

55

96

0

0,0

327

4

Cindy Versland

K

Kvinesdal PK

53

68

121

70

37

107

50

39

89

2

0,0

317

5

Kristina Olsen

Lindesnes PK

50

10

60

36

24

60

15

18

33

0

0,0

153


Klasse M

1-2

3-4

1-4

5-6

7-8

5-8

9-10

11-12

9-12

InnerX

Omsk./Finale

Sum

Gull

Kjell Eivind Lund

Kvinesdal PK

94

90

184

91

95

186

89

88

177

9

0,0

547

Sølv

Frode Mølland

Greipstad Pistolklubb

92

96

188

90

88

178

84

91

175

8

0,0

541

Bronse

Jarl E. Edvardsen

Greipstad Pistolklubb

88

94

182

92

90

182

85

87

172

5

0,0

536

4

Trond Arild Nodeland

Greipstad Pistolklubb

88

91

179

83

89

172

79

80

159

3

0,0

510

5

Steinar Omdal

Greipstad Pistolklubb

82

86

168

80

88

168

84

84

168

2

0,0

504

6

Jan Kenneth Lund

Kvinesdal PK

93

79

172

79

75

154

81

80

161

1

0,0

487

7

Arnfinn Høydal

Kvinesdal PK

79

89

168

80

78

158

74

81

155

0

0,0

481

8

Hans Torbjørn Hellås

Kvinesdal PK

78

70

148

70

72

142

77

79

156

1

0,0

446

9

Tommy A Utheim

Lindesnes PK

78

70

148

74

64

138

72

50

122

2

0,0

408

10

Kjell Skille

Kvinesdal PK

51

80

131

71

57

128

54

55

109

1

0,0

368


Klasse U16

1-2

3-4

1-4

5-6

7-8

5-8

9-10

11-12

9-12

InnerX

Omsk./Finale

Sum

Gull

Birger Moen

U16

Kvinesdal PK

24

49

73

58

68

126

51

65

116

0

0,0

315


Klasse V50

1-2

3-4

1-4

5-6

7-8

5-8

9-10

11-12

9-12

InnerX

Omsk./Finale

Sum

Gull

Johnny Gyland

V50

Kvinesdal PK

87

82

169

90

75

165

85

74

159

4

0,0

493

2

Finn Eric Tjørve

V50

Kvinesdal PK

81

82

163

79

88

167

73

83

156

6

0,0

486

3

Roald Stallemo

V50

Kristiansand PK

87

90

177

69

84

153

64

80

144

4

0,0

474


Klasse V60

1-2

3-4

1-4

5-6

7-8

5-8

9-10

11-12

9-12

InnerX

Omsk./Finale

Sum

Gull

Hans H. Schjelderup

V60

Kristiansand PK

90

85

175

87

84

171

86

83

169

4

0,0

515

 


Stevne:

5 Standardpistol

Dato:

18.05.2014

Mesterskap lag:

KM Vest-Agder

 


Klasse M

1-2

3-4

5-6

7-8

9-10

11-12

InnerX

Sum

Gull

Greipstad Pistolklubb 1

Trond Arild Nodeland (510), Ingunn Edvardsen (489), Jarl E. Edvardsen (536)

250

263

264

267

246

245

11

1535

2

Kvinesdal PK 1

Hans Torbjørn Hellås (446), Johnny Gyland (493), Kjell Eivind Lund (547)

259

242

251

242

251

241

14

1486

 


Stevne:

6F Finpistol

Dato:

18.05.2014

Maks poengsum:

600

Deltakere:

21

Startkontingent:

100,00

Premieandel:

28,00

Til bestemann:

2,00

 


Klasse B

1-2

3-4

5-6

Press

7-8

9-10

11-12

Duell

InnerX

Omsk

Sum

Oppr.

Mrk.

Premie

1

Kjell Eivind Lund

Kvinesdal PK

93

90

94

277

94

91

93

278

10

555

B

B

98

2

Are Wivestad

Sandnes PK

91

89

91

271

92

93

93

278

10

549

B

B

42

3

Hans H. Schjelderup

V60

Kristiansand PK

93

91

86

270

88

96

95

279

9

549

B

B

0

4

Trond Arild Nodeland

Greipstad Pistolklubb

90

89

94

273

86

97

88

271

13

544

B

B

0

5

Ingunn Edvardsen

Greipstad Pistolklubb

82

84

86

252

92

91

94

277

9

529

C

0


Klasse C

1-2

3-4

5-6

Press

7-8

9-10

11-12

Duell

InnerX

Omsk

Sum

Oppr.

Mrk.

Premie

1

Jarl E. Edvardsen

Greipstad Pistolklubb

91

90

91

272

95

95

92

282

11

554

B

B

101

2

Roald Stallemo

V50

Kristiansand PK

89

91

90

270

95

91

93

279

9

549

B

B

67

3

Arnfinn Lund

Sandnes PK

91

88

84

263

89

90

80

259

5

522

C

28

4

Nina Skipstad

Sandnes PK

83

84

82

249

84

88

89

261

6

510

C

0

5

Jan Kenneth Lund

Kvinesdal PK

86

81

83

250

95

85

80

260

6

510

C

0

6

Steinar Omdal

Greipstad Pistolklubb

79

80

86

245

85

92

88

265

4

510

C

0

7

Hans Torbjørn Hellås

Kvinesdal PK

78

83

83

244

91

86

88

265

7

509

C

0


Klasse D

1-2

3-4

5-6

Press

7-8

9-10

11-12

Duell

InnerX

Omsk

Sum

Oppr.

Mrk.

Premie

1

Frode Mølland

Greipstad Pistolklubb

91

97

92

280

90

95

95

280

7

560

B

B

154*

2

Finn Eric Tjørve

V50

Kvinesdal PK

80

83

81

244

78

87

91

256

5

500

D

76

3

Siri Nygaard

Greipstad Pistolklubb

82

81

81

244

86

77

84

247

1

491

D

36

4

Tommy A Utheim

Lindesnes PK

71

70

68

209

76

65

73

214

4

423

D

0

5

Christina Tjørve

Kvinesdal PK

55

56

63

174

69

70

58

197

371

D

0

6

Cindy Versland

K

Kvinesdal PK

70

65

72

207

40

38

46

124

2

331

D

0

7

Karina Illes

Kvinesdal PK

30

60

65

155

34

42

52

128

283

D

0

8

Kristina Olsen

Lindesnes PK

43

30

34

107

21

47

43

111

218

D

0


Klasse U16

1-2

3-4

5-6

Press

7-8

9-10

11-12

Duell

InnerX

Omsk

Sum

Oppr.

Mrk.

Premie

1

Espen A Skipstad

U16

Sandnes PK

84

75

83

242

80

84

90

254

2

496

D

28

 


Stevne:

6F Finpistol

Dato:

18.05.2014

Mesterskap:

KM Vest-Agder

Deltakere:

17

 


Klasse K

1-2

3-4

5-6

Press

7-8

9-10

11-12

Duell

InnerX

Omsk./Finale

Sum

Gull

Ingunn Edvardsen

Greipstad Pistolklubb

82

84

86

252

92

91

94

277

9

0,0

529

Sølv

Siri Nygaard

Greipstad Pistolklubb

82

81

81

244

86

77

84

247

1

0,0

491

3

Christina Tjørve

Kvinesdal PK

55

56

63

174

69

70

58

197

0

0,0

371

4

Cindy Versland

K

Kvinesdal PK

70

65

72

207

40

38

46

124

2

0,0

331

5

Karina Illes

Kvinesdal PK

30

60

65

155

34

42

52

128

0

0,0

283

6

Kristina Olsen

Lindesnes PK

43

30

34

107

21

47

43

111

0

0,0

218


Klasse M

1-2

3-4

5-6

Press

7-8

9-10

11-12

Duell

InnerX

Omsk./Finale

Sum

Gull

Frode Mølland

Greipstad Pistolklubb

91

97

92

280

90

95

95

280

7

0,0

560

Sølv

Kjell Eivind Lund

Kvinesdal PK

93

90

94

277

94

91

93

278

10

0,0

555

Bronse

Jarl E. Edvardsen

Greipstad Pistolklubb

91

90

91

272

95

95

92

282

11

0,0

554

4

Trond Arild Nodeland

Greipstad Pistolklubb

90

89

94

273

86

97

88

271

13

0,0

544

5

Jan Kenneth Lund

Kvinesdal PK

86

81

83

250

95

85

80

260

6

0,0

510

6

Steinar Omdal

Greipstad Pistolklubb

79

80

86

245

85

92

88

265

4

0,0

510

7

Hans Torbjørn Hellås

Kvinesdal PK

78

83

83

244

91

86

88

265

7

0,0

509

8

Tommy A Utheim

Lindesnes PK

71

70

68

209

76

65

73

214

4

0,0

423


Klasse V50

1-2

3-4

5-6

Press

7-8

9-10

11-12

Duell

InnerX

Omsk./Finale

Sum

Gull

Roald Stallemo

V50

Kristiansand PK

89

91

90

270

95

91

93

279

9

0,0

549

2

Finn Eric Tjørve

V50

Kvinesdal PK

80

83

81

244

78

87

91

256

5

0,0

500


Klasse V60

1-2

3-4

5-6

Press

7-8

9-10

11-12

Duell

InnerX

Omsk./Finale

Sum

Gull

Hans H. Schjelderup

V60

Kristiansand PK

93

91

86

270

88

96

95

279

9

0,0

549

 


Stevne:

6F Finpistol

Dato:

18.05.2014

Mesterskap lag:

KM Vest-Agder

 


Klasse K

1-2

3-4

5-6

7-8

9-10

11-12

InnerX

Sum

Gull

Kvinesdal PK 1

Christina Tjørve (371), Cindy Versland (331), Karina Illes (283)

155

181

200

143

150

156

2

985


Klasse M

1-2

3-4

5-6

7-8

9-10

11-12

InnerX

Sum

Gull

Greipstad Pistolklubb 1

Trond Arild Nodeland (544), Ingunn Edvardsen (529), Jarl E. Edvardsen (554)

263

263

271

273

283

274

33

1627

2

Kvinesdal PK 1

Finn Eric Tjørve (500), Hans Torbjørn Hellås (509), Kjell Eivind Lund (555)

251

256

258

263

264

272

22

1564

 


Stevne:

6G Grovpistol

Dato:

18.05.2014

Maks poengsum:

600

Deltakere:

16

Startkontingent:

100,00

Premieandel:

28,00

Til bestemann:

2,00

 


Klasse B

1-2

3-4

5-6

Press

7-8

9-10

11-12

Duell

InnerX

Omsk

Sum

Oppr.

Mrk.

Premie

1

Kjell Eivind Lund

Kvinesdal PK

89

83

89

261

94

92

94

280

7

541

B

B

101

2

Are Wivestad

Sandnes PK

89

89

90

268

88

84

93

265

6

533

C

67

3

Hans H. Schjelderup

V60

Kristiansand PK

88

86

87

261

88

88

91

267

7

528

C

0

4

Jarl E. Edvardsen

Greipstad Pistolklubb

90

79

87

256

89

94

89

272

5

528

C

0

5

Roald Stallemo

V50

Kristiansand PK

85

89

95

269

76

86

94

256

10

525

C

0

6

Arnfinn Lund

Sandnes PK

87

85

89

261

93

86

84

263

3

524

C

0


Klasse C

1-2

3-4

5-6

Press

7-8

9-10

11-12

Duell

InnerX

Omsk

Sum

Oppr.

Mrk.

Premie

1

Trond Arild Nodeland

Greipstad Pistolklubb

95

94

88

277

91

93

88

272

10

549

B

B

116*

2

Steinar Omdal

Greipstad Pistolklubb

93

78

90

261

91

94

92

277

6

538

C

0

3

Ingunn Edvardsen

Greipstad Pistolklubb

83

84

83

250

88

90

91

269

6

519

C

0


Klasse D

1-2

3-4

5-6

Press

7-8

9-10

11-12

Duell

InnerX

Omsk

Sum

Oppr.

Mrk.

Premie

1

Frode Mølland

Greipstad Pistolklubb

87

88

96

271

98

90

83

271

8

542

B

B

101

2

Nina Skipstad

Sandnes PK

84

83

86

253

72

88

86

246

3

499

D

67

3

Finn Eric Tjørve

V50

Kvinesdal PK

87

76

73

236

89

86

85

260

5

496

D

28

4

Hans Torbjørn Hellås

Kvinesdal PK

82

83

76

241

80

85

88

253

3

494

D

0

5

Siri Nygaard

Greipstad Pistolklubb

85

79

83

247

80

76

82

238

3

485

D

0

6

Johnny Gyland

V50

Kvinesdal PK

44

67

82

193

78

86

86

250

2

443

D

0

7

Kjell Skille

Kvinesdal PK

46

53

52

151

30

49

14

93

1

244

D

0

 


Stevne:

6G Grovpistol

Dato:

18.05.2014

Mesterskap:

KM Vest-Agder

Deltakere:

13

 


Klasse V50

1-2

3-4

5-6

Press

7-8

9-10

11-12

Duell

InnerX

Omsk./Finale

Sum

Gull

Roald Stallemo

V50

Kristiansand PK

85

89

95

269

76

86

94

256

10

0,0

525

2

Finn Eric Tjørve

V50

Kvinesdal PK

87

76

73

236

89

86

85

260

5

0,0

496

3

Johnny Gyland

V50

Kvinesdal PK

44

67

82

193

78

86

86

250

2

0,0

443


Klasse V60

1-2

3-4

5-6

Press

7-8

9-10

11-12

Duell

InnerX

Omsk./Finale

Sum

Gull

Hans H. Schjelderup

V60

Kristiansand PK

88

86

87

261

88

88

91

267

7

0,0

528


Klasse Å

1-2

3-4

5-6

Press

7-8

9-10

11-12

Duell

InnerX

Omsk./Finale

Sum

Gull

Trond Arild Nodeland

Greipstad Pistolklubb

95

94

88

277

91

93

88

272

10

0,0

549

Sølv

Frode Mølland

Greipstad Pistolklubb

87

88

96

271

98

90

83

271

8

0,0

542

Bronse

Kjell Eivind Lund

Kvinesdal PK

89

83

89

261

94

92

94

280

7

0,0

541

4

Steinar Omdal

Greipstad Pistolklubb

93

78

90

261

91

94

92

277

6

0,0

538

5

Jarl E. Edvardsen

Greipstad Pistolklubb

90

79

87

256

89

94

89

272

5

0,0

528

6

Ingunn Edvardsen

Greipstad Pistolklubb

83

84

83

250

88

90

91

269

6

0,0

519

7

Hans Torbjørn Hellås

Kvinesdal PK

82

83

76

241

80

85

88

253

3

0,0

494

8

Siri Nygaard

Greipstad Pistolklubb

85

79

83

247

80

76

82

238

3

0,0

485

9

Kjell Skille

Kvinesdal PK

46

53

52

151

30

49

14

93

1

0,0

244

 


Stevne:

6G Grovpistol

Dato:

18.05.2014

Mesterskap lag:

KM Vest-Agder

 


Klasse Å

1-2

3-4

5-6

7-8

9-10

11-12

InnerX

Sum

Gull

Greipstad Pistolklubb 1

Trond Arild Nodeland (549), Ingunn Edvardsen (519), Jarl E. Edvardsen (528)

268

257

258

268

277

268

21

1596

2

Kvinesdal PK 1

Finn Eric Tjørve (496), Hans Torbjørn Hellås (494), Kjell Eivind Lund (541)

258

242

238

263

263

267

15

1531

Resultatlista er produsert med dataprogram levert av Sandnes PK