http://sandnes-pk.no/frame-filer/KvinnesdalPkLogo.jpg

Kvinesdal PK
Postboks 132
4480 Kvinesdal
Telefon: 91880336
Epost: kjeeilun@online.no.
Hjemmeside: http://n3sport.no/Organisation.asp?id=65004

Stevne:

7F Hurtigpistol fin

Dato:

31.05.2014

Stevnenummer:

1411019

Bane:

Kvinesdalhallen

Stevneleder:

Kjell E Lund

Dommer(e):

Kjell E Lund & Joann Biktjørn

Startkontingent:

100,00

Maks poengsum:

600

Premieandel:

28,00

Til bestemann:

2,00

Mesterskap:

KM Vest-Agder

Deltakere:

18

 

 


Klasse A

1-2

3-4

1-4

5-6

7-8

5-8

9-10

11-12

9-12

InnerX

Omsk

Sum

Oppr.

Mrk.

Premie

1

Kjell Eivind Lund

Kvinesdal PK

96

94

190

94

93

187

92

95

187

11

564

B

B

28


Klasse B

1-2

3-4

1-4

5-6

7-8

5-8

9-10

11-12

9-12

InnerX

Omsk

Sum

Oppr.

Mrk.

Premie

1

Trond Arild Nodeland

Greipstad Pistolklubb

95

95

190

94

94

188

94

93

187

12

565

B

B

120*

2

Jarl E. Edvardsen

Greipstad Pistolklubb

93

98

191

93

91

184

95

91

186

11

561

B

B

0

3

Ingunn Edvardsen

Greipstad Pistolklubb

96

94

190

92

94

186

85

89

174

14

550

B

B

0


Klasse C

1-2

3-4

1-4

5-6

7-8

5-8

9-10

11-12

9-12

InnerX

Omsk

Sum

Oppr.

Mrk.

Premie

1

Steinar Omdal

Greipstad Pistolklubb

90

91

181

93

87

180

94

94

188

8

549

B

B

84

2

Nina Skipstad

Sandnes PK

82

82

164

84

87

171

91

86

177

6

512

C

28

3

Jan Kenneth Lund

Kvinesdal PK

73

82

155

87

94

181

80

88

168

5

504

C

0

4

Joann Biktjørn

Kvinesdal PK

70

70

140

92

88

180

91

74

165

6

485

D

0


Klasse D

1-2

3-4

1-4

5-6

7-8

5-8

9-10

11-12

9-12

InnerX

Omsk

Sum

Oppr.

Mrk.

Premie

1

André Blixt

Greipstad Pistolklubb

87

91

178

79

88

167

83

88

171

6

516

C

101

2

Siri Nygaard

Greipstad Pistolklubb

79

80

159

84

79

163

71

79

150

5

472

D

67

3

Christina Tjørve

Kvinesdal PK

73

77

150

70

79

149

87

68

155

2

454

D

28

4

Finn Eric Tjørve

V50

Kvinesdal PK

62

69

131

76

70

146

86

80

166

3

443

D

0

5

Cindy Versland

Kvinesdal PK

53

54

107

85

64

149

63

74

137

2

393

D

0

6

Karina Illes

Kvinesdal PK

30

68

98

40

26

66

66

24

90

254

D

0

7

Bjørn Utheim

V60

Lindesnes PK

14

60

74

52

49

101

32

13

45

220

D

0


Klasse U14

1-2

3-4

1-4

5-6

7-8

5-8

9-10

11-12

9-12

InnerX

Omsk

Sum

Oppr.

Mrk.

Premie

1

Julie T Nodeland

Greipstad Pistolklubb

65

70

135

62

76

138

60

65

125

398

D

28


Klasse U16

1-2

3-4

1-4

5-6

7-8

5-8

9-10

11-12

9-12

InnerX

Omsk

Sum

Oppr.

Mrk.

Premie

1

Espen A Skipstad

U16

Sandnes PK

93

93

186

88

86

174

72

83

155

3

515

C

56

2

Charlotte Edvardsen

U16

Greipstad Pistolklubb

69

65

134

57

68

125

81

70

151

2

410

D

0

 


Stevne:

7F Hurtigpistol fin

Dato:

31.05.2014

Mesterskap:

KM Vest-Agder

Deltakere:

16

 


Klasse K

1-2

3-4

1-4

5-6

7-8

5-8

9-10

11-12

9-12

InnerX

Omsk./Finale

Sum

Gull

Ingunn Edvardsen

Greipstad Pistolklubb

96

94

190

92

94

186

85

89

174

14

0,0

550

Sølv

Joann Biktjørn

Kvinesdal PK

70

70

140

92

88

180

91

74

165

6

0,0

485

3

Siri Nygaard

Greipstad Pistolklubb

79

80

159

84

79

163

71

79

150

5

0,0

472

4

Christina Tjørve

Kvinesdal PK

73

77

150

70

79

149

87

68

155

2

0,0

454

5

Cindy Versland

Kvinesdal PK

53

54

107

85

64

149

63

74

137

2

0,0

393

6

Karina Illes

Kvinesdal PK

30

68

98

40

26

66

66

24

90

0

0,0

254


Klasse M

1-2

3-4

1-4

5-6

7-8

5-8

9-10

11-12

9-12

InnerX

Omsk./Finale

Sum

Gull

Trond Arild Nodeland

Greipstad Pistolklubb

95

95

190

94

94

188

94

93

187

12

0,0

565

Sølv

Kjell Eivind Lund

Kvinesdal PK

96

94

190

94

93

187

92

95

187

11

0,0

564

3

Jarl E. Edvardsen

Greipstad Pistolklubb

93

98

191

93

91

184

95

91

186

11

0,0

561

4

Steinar Omdal

Greipstad Pistolklubb

90

91

181

93

87

180

94

94

188

8

0,0

549

5

André Blixt

Greipstad Pistolklubb

87

91

178

79

88

167

83

88

171

6

0,0

516

6

Jan Kenneth Lund

Kvinesdal PK

73

82

155

87

94

181

80

88

168

5

0,0

504


Klasse U

1-2

3-4

1-4

5-6

7-8

5-8

9-10

11-12

9-12

InnerX

Omsk./Finale

Sum

Gull

Charlotte Edvardsen

U16

Greipstad Pistolklubb

69

65

134

57

68

125

81

70

151

2

0,0

410

Sølv

Julie T Nodeland

Greipstad Pistolklubb

65

70

135

62

76

138

60

65

125

0

0,0

398


Klasse V50

1-2

3-4

1-4

5-6

7-8

5-8

9-10

11-12

9-12

InnerX

Omsk./Finale

Sum

Gull

Finn Eric Tjørve

V50

Kvinesdal PK

62

69

131

76

70

146

86

80

166

3

0,0

443


Klasse V60

1-2

3-4

1-4

5-6

7-8

5-8

9-10

11-12

9-12

InnerX

Omsk./Finale

Sum

Gull

Bjørn Utheim

V60

Lindesnes PK

14

60

74

52

49

101

32

13

45

0

0,0

220

 


Stevne:

7F Hurtigpistol fin

Dato:

31.05.2014

Mesterskap lag:

KM Vest-Agder

 


Klasse K

1-2

3-4

5-6

7-8

9-10

11-12

InnerX

Sum

Gull

Greipstad Pistolklubb 1

Siri Nygaard (472), Charlotte Edvardsen (410), Ingunn Edvardsen (550)

244

239

233

241

237

238

21

1432

2

Kvinesdal PK 1

Karina Illes (254), Christina Tjørve (454), Joann Biktjørn (485)

173

215

202

193

244

166

8

1193


Klasse M

1-2

3-4

5-6

7-8

9-10

11-12

InnerX

Sum

Gull

Greipstad Pistolklubb 1

Steinar Omdal (549), Trond Arild Nodeland (565), Jarl E. Edvardsen (561)

278

284

280

272

283

278

31

1675

2

Kvinesdal PK 1

Jan Kenneth Lund (504), Finn Eric Tjørve (443), Kjell Eivind Lund (564)

231

245

257

257

258

263

19

1511

 


Stevne:

7G Hurtigpistol grov

Dato:

31.05.2014

Maks poengsum:

600

Deltakere:

8

Startkontingent:

100,00

Premieandel:

28,00

Til bestemann:

2,00

 


Klasse B

1-2

3-4

1-4

5-6

7-8

5-8

9-10

11-12

9-12

InnerX

Omsk

Sum

Oppr.

Mrk.

Premie

1

Ingunn Edvardsen

Greipstad Pistolklubb

96

95

191

96

94

190

93

85

178

13

559

B

B

114*

2

Steinar Omdal

Greipstad Pistolklubb

94

95

189

91

98

189

88

90

178

9

556

B

B

42

3

Trond Arild Nodeland

Greipstad Pistolklubb

96

88

184

88

100

188

89

86

175

11

547

B

B

0

4

Jarl E. Edvardsen

Greipstad Pistolklubb

91

89

180

92

91

183

94

86

180

9

543

B

0

5

Kjell Eivind Lund

Kvinesdal PK

91

89

180

91

89

180

89

91

180

6

540

B

0


Klasse C

1-2

3-4

1-4

5-6

7-8

5-8

9-10

11-12

9-12

InnerX

Omsk

Sum

Oppr.

Mrk.

Premie

1

Nina Skipstad

Sandnes PK

74

81

155

86

81

167

95

78

173

4

495

D

28


Klasse D

1-2

3-4

1-4

5-6

7-8

5-8

9-10

11-12

9-12

InnerX

Omsk

Sum

Oppr.

Mrk.

Premie

1

Finn Eric Tjørve

V50

Kvinesdal PK

90

88

178

89

86

175

72

71

143

5

496

D

56

2

Siri Nygaard

Greipstad Pistolklubb

86

82

168

80

80

160

89

66

155

5

483

D

0

 


Stevne:

7G Hurtigpistol grov

Dato:

31.05.2014

Mesterskap:

KM Vest-Agder

Deltakere:

7

 


Klasse V50

1-2

3-4

1-4

5-6

7-8

5-8

9-10

11-12

9-12

InnerX

Omsk./Finale

Sum

Gull

Finn Eric Tjørve

V50

Kvinesdal PK

90

88

178

89

86

175

72

71

143

5

0,0

496


Klasse Å

1-2

3-4

1-4

5-6

7-8

5-8

9-10

11-12

9-12

InnerX

Omsk./Finale

Sum

Gull

Ingunn Edvardsen

Greipstad Pistolklubb

96

95

191

96

94

190

93

85

178

13

0,0

559

Sølv

Steinar Omdal

Greipstad Pistolklubb

94

95

189

91

98

189

88

90

178

9

0,0

556

3

Trond Arild Nodeland

Greipstad Pistolklubb

96

88

184

88

100

188

89

86

175

11

0,0

547

4

Jarl E. Edvardsen

Greipstad Pistolklubb

91

89

180

92

91

183

94

86

180

9

0,0

543

5

Kjell Eivind Lund

Kvinesdal PK

91

89

180

91

89

180

89

91

180

6

0,0

540

6

Siri Nygaard

Greipstad Pistolklubb

86

82

168

80

80

160

89

66

155

5

0,0

483

 


Stevne:

7G Hurtigpistol grov

Dato:

31.05.2014

Mesterskap lag:

KM Vest-Agder

 


Klasse Å

1-2

3-4

5-6

7-8

9-10

11-12

InnerX

Sum

Gull

Greipstad Pistolklubb 1

Trond Arild Nodeland (547), Steinar Omdal (556), Jarl E. Edvardsen (543)

281

272

271

289

271

262

29

1646

 


Stevne:

7M Hurtigpistol Militær

Dato:

31.05.2014

Maks poengsum:

600

Deltakere:

4

Startkontingent:

100,00

Premieandel:

28,00

Til bestemann:

2,00

 


Klasse B

1-2

3-4

1-4

5-6

7-8

5-8

9-10

11-12

9-12

InnerX

Omsk

Sum

Oppr.

Mrk.

Premie

1

Ingunn Edvardsen

Greipstad Pistolklubb

88

88

176

94

91

185

77

89

166

5

527

B

28


Klasse C

1-2

3-4

1-4

5-6

7-8

5-8

9-10

11-12

9-12

InnerX

Omsk

Sum

Oppr.

Mrk.

Premie

1

Kjell Eivind Lund

Kvinesdal PK

86

86

172

87

89

176

92

90

182

2

530

B

36*


Klasse D

1-2

3-4

1-4

5-6

7-8

5-8

9-10

11-12

9-12

InnerX

Omsk

Sum

Oppr.

Mrk.

Premie

1

Tommy A Utheim

Lindesnes PK

72

81

153

83

78

161

65

63

128

3

442

D

56

2

Cindy Versland

Kvinesdal PK

33

67

100

50

34

84

40

47

87

271

D

0

 


Stevne:

7R Hurtigpistol Revolver

Dato:

31.05.2014

Maks poengsum:

600

Deltakere:

2

Startkontingent:

100,00

Premieandel:

28,00

Til bestemann:

2,00

 


Klasse A

1-2

3-4

1-4

5-6

7-8

5-8

9-10

11-12

9-12

InnerX

Omsk

Sum

Oppr.

Mrk.

Premie

1

Trond Arild Nodeland

Greipstad Pistolklubb

91

95

186

98

97

195

93

98

191

14

572

A

32*


Klasse U16

1-2

3-4

1-4

5-6

7-8

5-8

9-10

11-12

9-12

InnerX

Omsk

Sum

Oppr.

Mrk.

Premie

1

Espen A Skipstad

U16

Sandnes PK

88

85

173

82

84

166

69

80

149

3

488

C

28

 


Stevne:

7SP Hurtig Spesial Pistol

Dato:

31.05.2014

Maks poengsum:

600

Deltakere:

5

Startkontingent:

100,00

Premieandel:

28,00

Til bestemann:

2,00

 


Klasse A

1-2

3-4

1-4

5-6

7-8

5-8

9-10

11-12

9-12

InnerX

Omsk

Sum

Oppr.

Mrk.

Premie

1

Kjell Eivind Lund

Kvinesdal PK

91

95

186

94

98

192

95

94

189

12

567

A

38*


Klasse B

1-2

3-4

1-4

5-6

7-8

5-8

9-10

11-12

9-12

InnerX

Omsk

Sum

Oppr.

Mrk.

Premie

1

Jarl E. Edvardsen

Greipstad Pistolklubb

93

93

186

91

98

189

92

95

187

9

562

B

28


Klasse D

1-2

3-4

1-4

5-6

7-8

5-8

9-10

11-12

9-12

InnerX

Omsk

Sum

Oppr.

Mrk.

Premie

1

Karina Illes

Kvinesdal PK

76

65

141

48

74

122

51

62

113

376

D

28


Klasse U14

1-2

3-4

1-4

5-6

7-8

5-8

9-10

11-12

9-12

InnerX

Omsk

Sum

Oppr.

Mrk.

Premie

1

Julie T Nodeland

Greipstad Pistolklubb

77

81

158

75

54

129

64

68

132

2

419

D

28


Klasse U16

1-2

3-4

1-4

5-6

7-8

5-8

9-10

11-12

9-12

InnerX

Omsk

Sum

Oppr.

Mrk.

Premie

1

Charlotte Edvardsen

U16

Greipstad Pistolklubb

72

13

85

57

29

86

49

47

96

1

267

D

28