http://sandnes-pk.no/frame-filer/KvinnesdalPkLogo.jpg

Kvinesdal PK
Postboks 132
4480 Kvinesdal
Telefon: 91880336
Epost: kjeeilun@online.no.
Hjemmeside: http://n3sport.no/Organisation.asp?id=65004

Stevne:

7F Hurtigpistol fin

Dato:

28.02.2015

Stevnenummer:

1511022

Bane:

Kvinesdalhallen

Stevneleder:

Kjell E Lund

Dommer(e):

Kjell E Lund

Startkontingent:

100,00

Maks poengsum:

600

Premieandel:

30,00

Til bestemann:

5,00

Mesterskap:

KM Vest-Agder

Deltakere:

28

 

 


Klasse A

1-2

3-4

1-4

5-6

7-8

5-8

9-10

11-12

9-12

InnerX

Omsk

Sum

Oppr.

Mrk.

Premie

1

Kjell Eivind Lund

Kvinesdal PK

95

97

192

95

95

190

94

93

187

13

569

B

B

170*


Klasse B

1-2

3-4

1-4

5-6

7-8

5-8

9-10

11-12

9-12

InnerX

Omsk

Sum

Oppr.

Mrk.

Premie

1

Ingunn Edvardsen

Greipstad Pistolklubb

98

92

190

96

93

189

93

94

187

12

566

B

B

105

2

Trond Arild Nodeland

Greipstad Pistolklubb

96

94

190

92

98

190

92

89

181

13

561

B

B

45

3

Jarl E. Edvardsen

Greipstad Pistolklubb

96

95

191

89

91

180

92

90

182

11

553

B

B

0

4

Rikard Hille

Marnar PK

88

94

182

96

94

190

81

88

169

7

541

B

0

5

Jahn Thomas Fidje

Marnar PK

92

94

186

97

86

183

85

85

170

9

539

C

0


Klasse C

1-2

3-4

1-4

5-6

7-8

5-8

9-10

11-12

9-12

InnerX

Omsk

Sum

Oppr.

Mrk.

Premie

1

Steinar Omdal

Greipstad Pistolklubb

88

91

179

92

96

188

95

88

183

6

550

B

B

108

2

Jan Henrik Tobiassen

Marnar PK

87

92

179

86

91

177

88

90

178

7

534

C

72

3

Jan I Ingebrethsen

V50

Greipstad Pistolklubb

88

93

181

90

86

176

87

87

174

4

531

C

30

4

Jan Olav Furuborg

Greipstad Pistolklubb

86

95

181

84

87

171

86

90

176

8

528

C

0

5

Arild Havik

Farsund PK

74

89

163

93

85

178

90

91

181

8

522

C

0

6

Tommy A Utheim

Lindesnes PK

88

88

176

80

87

167

95

72

167

10

510

C

0

7

Joann Biktjørn

Kvinesdal PK

89

84

173

82

89

171

52

86

138

3

482

D

0


Klasse D

1-2

3-4

1-4

5-6

7-8

5-8

9-10

11-12

9-12

InnerX

Omsk

Sum

Oppr.

Mrk.

Premie

1

Trond Forgaard

Greipstad Pistolklubb

91

94

185

89

89

178

88

96

184

3

547

B

B

144

2

Tony Nordahl Tsigakis

V50

Greipstad Pistolklubb

86

88

174

89

90

179

84

85

169

2

522

C

120

3

Siri Nygaard

Greipstad Pistolklubb

92

84

176

87

95

182

72

89

161

7

519

C

69

4

Joachim Abrahamsen

Kvinesdal PK

74

87

161

77

79

156

75

89

164

3

481

D

51

5

Finn Eric Tjørve

V50

Kvinesdal PK

93

90

183

73

87

160

72

66

138

2

481

D

36

6

Helge Didriksen

Kvinesdal PK

72

73

145

80

83

163

85

86

171

4

479

D

0

7

Christina Tjørve

Kvinesdal PK

82

73

155

85

87

172

68

75

143

5

470

D

0

8

Kristian Røynestad

JM

Kvinesdal PK

79

65

144

84

83

167

83

72

155

1

466

D

0

9

Karina Illes

Kvinesdal PK

68

82

150

67

79

146

73

78

151

447

D

0

10

Snorre Arne Egeland Skorstad

JM

Kvinesdal PK

75

51

126

48

78

126

84

84

168

1

420

D

0

11

Elisabeth Bakken

Greipstad Pistolklubb

62

70

132

71

71

142

61

66

127

1

401

D

0

12

Øyvind S Oftebro

Farsund PK

48

64

112

53

64

117

55

75

130

359

D

0

13

Charlotte Edvardsen

JK

Greipstad Pistolklubb

49

56

105

36

72

108

55

37

92

2

305

D

0

14

Kristina Olsen

Lindesnes PK

36

57

93

48

24

72

29

13

42

1

207

D

0


Klasse U16

1-2

3-4

1-4

5-6

7-8

5-8

9-10

11-12

9-12

InnerX

Omsk

Sum

Oppr.

Mrk.

Premie

1

Julie T Nodeland

U16

Greipstad Pistolklubb

63

60

123

53

69

122

60

56

116

8

361

D

30

 


Stevne:

7F Hurtigpistol fin

Dato:

28.02.2015

Mesterskap:

KM Vest-Agder

Deltakere:

28

 


Klasse JK

1-2

3-4

1-4

5-6

7-8

5-8

9-10

11-12

9-12

InnerX

Omsk./Finale

Sum

Gull

Charlotte Edvardsen

JK

Greipstad Pistolklubb

49

56

105

36

72

108

55

37

92

2

0,0

305


Klasse JM

1-2

3-4

1-4

5-6

7-8

5-8

9-10

11-12

9-12

InnerX

Omsk./Finale

Sum

Gull

Kristian Røynestad

JM

Kvinesdal PK

79

65

144

84

83

167

83

72

155

1

0,0

466

Sølv

Snorre Arne Egeland Skorstad

JM

Kvinesdal PK

75

51

126

48

78

126

84

84

168

1

0,0

420


Klasse K

1-2

3-4

1-4

5-6

7-8

5-8

9-10

11-12

9-12

InnerX

Omsk./Finale

Sum

Gull

Ingunn Edvardsen

Greipstad Pistolklubb

98

92

190

96

93

189

93

94

187

12

0,0

566

Sølv

Siri Nygaard

Greipstad Pistolklubb

92

84

176

87

95

182

72

89

161

7

0,0

519

Bronse

Joann Biktjørn

Kvinesdal PK

89

84

173

82

89

171

52

86

138

3

0,0

482

4

Christina Tjørve

Kvinesdal PK

82

73

155

85

87

172

68

75

143

5

0,0

470

5

Karina Illes

Kvinesdal PK

68

82

150

67

79

146

73

78

151

0

0,0

447

6

Elisabeth Bakken

Greipstad Pistolklubb

62

70

132

71

71

142

61

66

127

1

0,0

401

7

Kristina Olsen

Lindesnes PK

36

57

93

48

24

72

29

13

42

1

0,0

207


Klasse M

1-2

3-4

1-4

5-6

7-8

5-8

9-10

11-12

9-12

InnerX

Omsk./Finale

Sum

Gull

Kjell Eivind Lund

Kvinesdal PK

95

97

192

95

95

190

94

93

187

13

0,0

569

Sølv

Trond Arild Nodeland

Greipstad Pistolklubb

96

94

190

92

98

190

92

89

181

13

0,0

561

Bronse

Jarl E. Edvardsen

Greipstad Pistolklubb

96

95

191

89

91

180

92

90

182

11

0,0

553

4

Steinar Omdal

Greipstad Pistolklubb

88

91

179

92

96

188

95

88

183

6

0,0

550

5

Trond Forgaard

Greipstad Pistolklubb

91

94

185

89

89

178

88

96

184

3

0,0

547

6

Rikard Hille

Marnar PK

88

94

182

96

94

190

81

88

169

7

0,0

541

7

Jahn Thomas Fidje

Marnar PK

92

94

186

97

86

183

85

85

170

9

0,0

539

8

Jan Henrik Tobiassen

Marnar PK

87

92

179

86

91

177

88

90

178

7

0,0

534

9

Jan Olav Furuborg

Greipstad Pistolklubb

86

95

181

84

87

171

86

90

176

8

0,0

528

10

Arild Havik

Farsund PK

74

89

163

93

85

178

90

91

181

8

0,0

522

11

Tommy A Utheim

Lindesnes PK

88

88

176

80

87

167

95

72

167

10

0,0

510

12

Joachim Abrahamsen

Kvinesdal PK

74

87

161

77

79

156

75

89

164

3

0,0

481

13

Helge Didriksen

Kvinesdal PK

72

73

145

80

83

163

85

86

171

4

0,0

479

14

Øyvind S Oftebro

Farsund PK

48

64

112

53

64

117

55

75

130

0

0,0

359


Klasse U

1-2

3-4

1-4

5-6

7-8

5-8

9-10

11-12

9-12

InnerX

Omsk./Finale

Sum

Gull

Julie T Nodeland

U16

Greipstad Pistolklubb

63

60

123

53

69

122

60

56

116

8

0,0

361


Klasse V50

1-2

3-4

1-4

5-6

7-8

5-8

9-10

11-12

9-12

InnerX

Omsk./Finale

Sum

Gull

Jan I Ingebrethsen

V50

Greipstad Pistolklubb

88

93

181

90

86

176

87

87

174

4

0,0

531

2

Tony Nordahl Tsigakis

V50

Greipstad Pistolklubb

86

88

174

89

90

179

84

85

169

2

0,0

522

3

Finn Eric Tjørve

V50

Kvinesdal PK

93

90

183

73

87

160

72

66

138

2

0,0

481

 


Stevne:

7F Hurtigpistol fin

Dato:

28.02.2015

Mesterskap lag:

KM Vest-Agder

 


Klasse K

1-2

3-4

5-6

7-8

9-10

11-12

InnerX

Sum

Gull

Kvinesdal PK 1

Karina Illes (447), Christina Tjørve (470), Joann Biktjørn (482)

239

239

234

255

193

239

8

1399

2

Greipstad Pistolklubb 1

Siri Nygaard (519), Charlotte Edvardsen (305), Ingunn Edvardsen (566)

239

232

219

260

220

220

21

1390


Klasse M

1-2

3-4

5-6

7-8

9-10

11-12

InnerX

Sum

Gull

Greipstad Pistolklubb 1

Trond Arild Nodeland (561), Steinar Omdal (550), Jarl E. Edvardsen (553)

280

280

273

285

279

267

30

1664

2

Marnar PK 1

Jahn Thomas Fidje (539), Jan Henrik Tobiassen (534), Rikard Hille (541)

267

280

279

271

254

263

23

1614

3

Kvinesdal PK 1

Finn Eric Tjørve (481), Helge Didriksen (479), Kjell Eivind Lund (569)

260

260

248

265

251

245

19

1529

 


Stevne:

7G Hurtigpistol grov

Dato:

28.02.2015

Maks poengsum:

600

Deltakere:

16

Startkontingent:

100,00

Premieandel:

30,00

Til bestemann:

5,00

 


Klasse B

1-2

3-4

1-4

5-6

7-8

5-8

9-10

11-12

9-12

InnerX

Omsk

Sum

Oppr.

Mrk.

Premie

1

Ingunn Edvardsen

Greipstad Pistolklubb

96

95

191

96

90

186

92

95

187

10

564

B

B

188*

2

Trond Arild Nodeland

Greipstad Pistolklubb

93

97

190

96

91

187

90

93

183

10

560

B

B

72

3

Steinar Omdal

Greipstad Pistolklubb

92

93

185

90

95

185

94

89

183

12

553

B

B

0

4

Kjell Eivind Lund

Kvinesdal PK

86

92

178

90

94

184

90

92

182

8

544

B

0

5

Rikard Hille

Marnar PK

96

92

188

87

89

176

89

86

175

9

539

C

0

6

Jarl E. Edvardsen

Greipstad Pistolklubb

87

94

181

86

93

179

86

91

177

9

537

C

0


Klasse C

1-2

3-4

1-4

5-6

7-8

5-8

9-10

11-12

9-12

InnerX

Omsk

Sum

Oppr.

Mrk.

Premie

1

Jahn Thomas Fidje

Marnar PK

86

86

172

93

87

180

83

80

163

5

515

C

90

2

Jan I Ingebrethsen

V50

Greipstad Pistolklubb

91

87

178

85

78

163

79

75

154

7

495

D

0

3

Alf Johnsen

V50

Greipstad Pistolklubb

85

93

178

76

87

163

76

77

153

3

494

D

0


Klasse D

1-2

3-4

1-4

5-6

7-8

5-8

9-10

11-12

9-12

InnerX

Omsk

Sum

Oppr.

Mrk.

Premie

1

Siri Nygaard

Greipstad Pistolklubb

91

91

182

81

83

164

90

82

172

3

518

C

108

2

Joann Biktjørn

Kvinesdal PK

88

85

173

88

85

173

84

80

164

6

510

C

72

3

Jan Henrik Tobiassen

Marnar PK

79

83

162

84

86

170

83

86

169

5

501

C

30

4

Finn Eric Tjørve

V50

Kvinesdal PK

80

85

165

86

78

164

79

86

165

3

494

D

0

5

Helge Didriksen

Kvinesdal PK

77

63

140

77

70

147

65

72

137

1

424

D

0

6

Karina Illes

Kvinesdal PK

67

69

136

68

82

150

50

78

128

414

D

0

7

Tony Nordahl Tsigakis

V50

Greipstad Pistolklubb

DNF

70

81

151

36

0

36

0

0

0

187

D

0

 


Stevne:

7G Hurtigpistol grov

Dato:

28.02.2015

Mesterskap:

KM Vest-Agder

Deltakere:

16

 


Klasse V50

1-2

3-4

1-4

5-6

7-8

5-8

9-10

11-12

9-12

InnerX

Omsk./Finale

Sum

Gull

Jan I Ingebrethsen

V50

Greipstad Pistolklubb

91

87

178

85

78

163

79

75

154

7

0,0

495

Sølv

Finn Eric Tjørve

V50

Kvinesdal PK

80

85

165

86

78

164

79

86

165

3

0,0

494

3

Alf Johnsen

V50

Greipstad Pistolklubb

85

93

178

76

87

163

76

77

153

3

0,0

494

4

Tony Nordahl Tsigakis

V50

Greipstad Pistolklubb

DNF

70

81

151

36

0

36

0

0

0

0

0,0

187


Klasse Å

1-2

3-4

1-4

5-6

7-8

5-8

9-10

11-12

9-12

InnerX

Omsk./Finale

Sum

Gull

Ingunn Edvardsen

Greipstad Pistolklubb

96

95

191

96

90

186

92

95

187

10

0,0

564

Sølv

Trond Arild Nodeland

Greipstad Pistolklubb

93

97

190

96

91

187

90

93

183

10

0,0

560

Bronse

Steinar Omdal

Greipstad Pistolklubb

92

93

185

90

95

185

94

89

183

12

0,0

553

4

Kjell Eivind Lund

Kvinesdal PK

86

92

178

90

94

184

90

92

182

8

0,0

544

5

Rikard Hille

Marnar PK

96

92

188

87

89

176

89

86

175

9

0,0

539

6

Jarl E. Edvardsen

Greipstad Pistolklubb

87

94

181

86

93

179

86

91

177

9

0,0

537

7

Siri Nygaard

Greipstad Pistolklubb

91

91

182

81

83

164

90

82

172

3

0,0

518

8

Jahn Thomas Fidje

Marnar PK

86

86

172

93

87

180

83

80

163

5

0,0

515

9

Joann Biktjørn

Kvinesdal PK

88

85

173

88

85

173

84

80

164

6

0,0

510

10

Jan Henrik Tobiassen

Marnar PK

79

83

162

84

86

170

83

86

169

5

0,0

501

11

Helge Didriksen

Kvinesdal PK

77

63

140

77

70

147

65

72

137

1

0,0

424

12

Karina Illes

Kvinesdal PK

67

69

136

68

82

150

50

78

128

0

0,0

414

 


Stevne:

7G Hurtigpistol grov

Dato:

28.02.2015

Mesterskap lag:

KM Vest-Agder

 


Klasse Å

1-2

3-4

5-6

7-8

9-10

11-12

InnerX

Sum

Gull

Greipstad Pistolklubb 1

Trond Arild Nodeland (560), Steinar Omdal (553), Jarl E. Edvardsen (537)

272

284

272

279

270

273

31

1650

2

Marnar PK 1

Jahn Thomas Fidje (515), Jan Henrik Tobiassen (501), Rikard Hille (539)

261

261

264

262

255

252

19

1555

3

Kvinesdal PK 1

Finn Eric Tjørve (494), Joann Biktjørn (510), Kjell Eivind Lund (544)

254

262

264

257

253

258

17

1548

 


Stevne:

7M Hurtigpistol Militær

Dato:

28.02.2015

Maks poengsum:

600

Deltakere:

11

Startkontingent:

100,00

Premieandel:

30,00

Til bestemann:

5,00

 


Klasse A

1-2

3-4

1-4

5-6

7-8

5-8

9-10

11-12

9-12

InnerX

Omsk

Sum

Oppr.

Mrk.

Premie

1

Ingunn Edvardsen

Greipstad Pistolklubb

94

94

188

92

89

181

94

96

190

9

559

A

115*

2

Trond Arild Nodeland

Greipstad Pistolklubb

86

93

179

84

96

180

89

88

177

7

536

B

0


Klasse B

1-2

3-4

1-4

5-6

7-8

5-8

9-10

11-12

9-12

InnerX

Omsk

Sum

Oppr.

Mrk.

Premie

1

Jarl E. Edvardsen

Greipstad Pistolklubb

91

93

184

91

94

185

88

89

177

7

546

B

60

2

Arild Havik

Farsund PK

87

83

170

79

79

158

77

82

159

3

487

C

0


Klasse C

1-2

3-4

1-4

5-6

7-8

5-8

9-10

11-12

9-12

InnerX

Omsk

Sum

Oppr.

Mrk.

Premie

1

Jan I Ingebrethsen

V50

Greipstad Pistolklubb

92

82

174

85

73

158

77

85

162

2

494

C

90

2

Jan Olav Furuborg

Greipstad Pistolklubb

78

84

162

79

91

170

78

82

160

2

492

C

0

3

Alf Johnsen

V50

Greipstad Pistolklubb

80

81

161

83

77

160

66

80

146

2

467

D

0


Klasse D

1-2

3-4

1-4

5-6

7-8

5-8

9-10

11-12

9-12

InnerX

Omsk

Sum

Oppr.

Mrk.

Premie

1

Øyvind S Oftebro

Farsund PK

84

76

160

74

49

123

58

82

140

1

423

D

90

2

Tommy A Utheim

Lindesnes PK

81

79

160

72

53

125

63

59

122

3

407

D

30

3

Trond Forgaard

Greipstad Pistolklubb

70

51

121

65

72

137

62

52

114

1

372

D

0

4

Elisabeth Bakken

Greipstad Pistolklubb

5

40

45

63

33

96

40

43

83

1

224

D

0

 


Stevne:

7R Hurtigpistol Revolver

Dato:

28.02.2015

Maks poengsum:

600

Deltakere:

7

Startkontingent:

100,00

Premieandel:

30,00

Til bestemann:

5,00

 


Klasse A

1-2

3-4

1-4

5-6

7-8

5-8

9-10

11-12

9-12

InnerX

Omsk

Sum

Oppr.

Mrk.

Premie

1

Trond Arild Nodeland

Greipstad Pistolklubb

94

95

189

95

97

192

92

96

188

14

569

A

95*

2

Ingunn Edvardsen

Greipstad Pistolklubb

92

91

183

94

90

184

89

87

176

4

543

B

0


Klasse B

1-2

3-4

1-4

5-6

7-8

5-8

9-10

11-12

9-12

InnerX

Omsk

Sum

Oppr.

Mrk.

Premie

1

Steinar Omdal

Greipstad Pistolklubb

89

94

183

95

95

190

90

97

187

13

560

B

60

2

Jarl E. Edvardsen

Greipstad Pistolklubb

90

83

173

93

86

179

85

83

168

4

520

C

0


Klasse C

1-2

3-4

1-4

5-6

7-8

5-8

9-10

11-12

9-12

InnerX

Omsk

Sum

Oppr.

Mrk.

Premie

1

Jan I Ingebrethsen

V50

Greipstad Pistolklubb

90

88

178

83

86

169

81

85

166

5

513

C

30


Klasse D

1-2

3-4

1-4

5-6

7-8

5-8

9-10

11-12

9-12

InnerX

Omsk

Sum

Oppr.

Mrk.

Premie

1

Tony Nordahl Tsigakis

V50

Greipstad Pistolklubb

81

79

160

87

88

175

63

77

140

6

475

D

30


Klasse U14

1-2

3-4

1-4

5-6

7-8

5-8

9-10

11-12

9-12

InnerX

Omsk

Sum

Oppr.

Mrk.

Premie

1

Julie T Nodeland

U16

Greipstad Pistolklubb

84

58

142

59

71

130

69

73

142

414

D

30

 


Stevne:

7SP Hurtig Spesial Pistol

Dato:

28.02.2015

Maks poengsum:

600

Deltakere:

4

Startkontingent:

100,00

Premieandel:

30,00

Til bestemann:

5,00

 


Klasse A

1-2

3-4

1-4

5-6

7-8

5-8

9-10

11-12

9-12

InnerX

Omsk

Sum

Oppr.

Mrk.

Premie

1

Kjell Eivind Lund

Kvinesdal PK

88

86

174

95

90

185

93

92

185

2

544

B

30


Klasse B

1-2

3-4

1-4

5-6

7-8

5-8

9-10

11-12

9-12

InnerX

Omsk

Sum

Oppr.

Mrk.

Premie

1

Jan I Ingebrethsen

V50

Greipstad Pistolklubb

94

94

188

95

90

185

87

91

178

9

551

B

80*

2

Jan Olav Furuborg

Greipstad Pistolklubb

91

90

181

89

87

176

88

80

168

2

525

C

0


Klasse D

1-2

3-4

1-4

5-6

7-8

5-8

9-10

11-12

9-12

InnerX

Omsk

Sum

Oppr.

Mrk.

Premie

1

Karina Illes

Kvinesdal PK

82

78

160

62

76

138

62

68

130

428

D

30

 


Stevne:

7SR Hurtig Spesial Revolver

Dato:

28.02.2015

Maks poengsum:

600

Deltakere:

2

Startkontingent:

100,00

Premieandel:

30,00

Til bestemann:

5,00

 


Klasse A

1-2

3-4

1-4

5-6

7-8

5-8

9-10

11-12

9-12

InnerX

Omsk

Sum

Oppr.

Mrk.

Premie

1

Kjell Eivind Lund

Kvinesdal PK

87

94

181

93

94

187

88

88

176

6

544

B

40*


Klasse D

1-2

3-4

1-4

5-6

7-8

5-8

9-10

11-12

9-12

InnerX

Omsk

Sum

Oppr.

Mrk.

Premie

1

Tony Nordahl Tsigakis

V50

Greipstad Pistolklubb

81

79

160

81

81

162

84

83

167

3

489

C

30