http://sandnes-pk.no/frame-filer/KvinnesdalPkLogo.jpg

Kvinesdal PK
Postboks 132
4480 Kvinesdal
Telefon: 91880336
Epost: kjeeilun@online.no
Hjemmeside: www.kvinesdal-pk.no.

Stevne:

6F Finpistol

Dato/tid:

16.05.2015 1130

Stevnenummer:

1511037

Bane:

Kvinesdalhallen

Stevneleder:

Kjell E Lund

Dommer(e):

Kjell E Lund & Hans Torbjørn Hellås

Startkontingent:

100,00

Maks poengsum:

600

Premieandel:

30,00

Til bestemann:

5,00

Mesterskap:

KM Vest-Agder

Deltakere:

10

 

 


Klasse B

1-2

3-4

5-6

Press

7-8

9-10

11-12

Duell

InnerX

Omsk

Sum

Oppr.

Mrk.

Premie

1

Kjell Eivind Lund

Kvinesdal PK

94

92

93

279

94

95

93

282

10

561

B

B

80*


Klasse C

1-2

3-4

5-6

Press

7-8

9-10

11-12

Duell

InnerX

Omsk

Sum

Oppr.

Mrk.

Premie

1

Hans Torbjørn Hellås

Kvinesdal PK

82

92

78

252

83

86

83

252

2

504

D

60

2

Finn Eric Tjørve

V50

Kvinesdal PK

69

72

84

225

84

78

83

245

3

470

D

0


Klasse D

1-2

3-4

5-6

Press

7-8

9-10

11-12

Duell

InnerX

Omsk

Sum

Oppr.

Mrk.

Premie

1

Ole Thomas Furuseth

KGP

75

77

82

234

86

91

91

268

5

502

D

108

2

Siri Nygaard

Greipstad Pistolklubb

82

76

81

239

87

81

82

250

6

489

D

72

3

Helge Didriksen

Kvinesdal PK

72

75

79

226

81

88

87

256

5

482

D

30

4

Ernesto Cagunot

KGP

80

80

75

235

85

82

76

243

3

478

D

0

5

Christina Tjørve

Kvinesdal PK

82

68

73

223

74

84

89

247

3

470

D

0

6

Kai Nymann

KGP

76

65

75

216

79

79

68

226

1

442

D

0

7

Karina Illes

Kvinesdal PK

64

47

50

161

76

83

84

243

2

404

D

0

 


Stevne:

6F Finpistol

Dato/tid:

16.05.2015 1130

Mesterskap:

KM Vest-Agder

Deltakere:

10

 


Klasse K

1-2

3-4

5-6

Press

7-8

9-10

11-12

Duell

InnerX

Omsk./Finale

Sum

Gull

Siri Nygaard

Greipstad Pistolklubb

82

76

81

239

87

81

82

250

6

0,0

489

2

Christina Tjørve

Kvinesdal PK

82

68

73

223

74

84

89

247

3

0,0

470

3

Karina Illes

Kvinesdal PK

64

47

50

161

76

83

84

243

2

0,0

404


Klasse M

1-2

3-4

5-6

Press

7-8

9-10

11-12

Duell

InnerX

Omsk./Finale

Sum

Gull

Kjell Eivind Lund

Kvinesdal PK

94

92

93

279

94

95

93

282

10

0,0

561

Sølv

Hans Torbjørn Hellås

Kvinesdal PK

82

92

78

252

83

86

83

252

2

0,0

504

3

Ole Thomas Furuseth

KGP

75

77

82

234

86

91

91

268

5

0,0

502

4

Helge Didriksen

Kvinesdal PK

72

75

79

226

81

88

87

256

5

0,0

482

5

Ernesto Cagunot

KGP

80

80

75

235

85

82

76

243

3

0,0

478

6

Kai Nymann

KGP

76

65

75

216

79

79

68

226

1

0,0

442


Klasse V50

1-2

3-4

5-6

Press

7-8

9-10

11-12

Duell

InnerX

Omsk./Finale

Sum

Gull

Finn Eric Tjørve

V50

Kvinesdal PK

69

72

84

225

84

78

83

245

3

0,0

470

 


Stevne:

6F Finpistol

Dato/tid:

16.05.2015 1130

Mesterskap lag:

KM Vest-Agder

 


Klasse M

1-2

3-4

5-6

7-8

9-10

11-12

InnerX

Sum

Gull

Kvinesdal PK 1

Hans Torbjørn Hellås (504), Finn Eric Tjørve (470), Kjell Eivind Lund (561)

245

256

255

261

259

259

15

1535

2

KGP 1

Ole Thomas Furuseth (502), Kai Nymann (442), Ernesto Cagunot (478)

231

222

232

250

252

235

9

1422

 


Stevne:

6G Grovpistol

Dato/tid:

16.05.2015 1130

Maks poengsum:

600

Deltakere:

6

Startkontingent:

100,00

Premieandel:

30,00

Til bestemann:

5,00

 


Klasse B

1-2

3-4

5-6

Press

7-8

9-10

11-12

Duell

InnerX

Omsk

Sum

Oppr.

Mrk.

Premie

1

Kjell Eivind Lund

Kvinesdal PK

87

93

89

269

95

88

93

276

11

545

B

B

90*

2

Hans Torbjørn Hellås

Kvinesdal PK

88

80

83

251

93

88

91

272

5

523

C

0


Klasse C

1-2

3-4

5-6

Press

7-8

9-10

11-12

Duell

InnerX

Omsk

Sum

Oppr.

Mrk.

Premie

1

Finn Eric Tjørve

V50

Kvinesdal PK

74

77

84

235

78

89

85

252

4

487

D

30


Klasse D

1-2

3-4

5-6

Press

7-8

9-10

11-12

Duell

InnerX

Omsk

Sum

Oppr.

Mrk.

Premie

1

Kai Nymann

KGP

84

74

80

238

78

79

85

242

1

480

D

90

2

Karina Illes

Kvinesdal PK

65

54

46

165

71

71

65

207

3

372

D

0

3

Ernesto Cagunot

KGP

58

46

44

148

57

76

72

205

2

353

D

0

 


Stevne:

6G Grovpistol

Dato/tid:

16.05.2015 1130

Mesterskap:

KM Vest-Agder

Deltakere:

6

 


Klasse V50

1-2

3-4

5-6

Press

7-8

9-10

11-12

Duell

InnerX

Omsk./Finale

Sum

Gull

Finn Eric Tjørve

V50

Kvinesdal PK

74

77

84

235

78

89

85

252

4

0,0

487


Klasse Å

1-2

3-4

5-6

Press

7-8

9-10

11-12

Duell

InnerX

Omsk./Finale

Sum

Gull

Kjell Eivind Lund

Kvinesdal PK

87

93

89

269

95

88

93

276

11

0,0

545

Sølv

Hans Torbjørn Hellås

Kvinesdal PK

88

80

83

251

93

88

91

272

5

0,0

523

3

Kai Nymann

KGP

84

74

80

238

78

79

85

242

1

0,0

480

4

Karina Illes

Kvinesdal PK

65

54

46

165

71

71

65

207

3

0,0

372

5

Ernesto Cagunot

KGP

58

46

44

148

57

76

72

205

2

0,0

353

 


Stevne:

6G Grovpistol

Dato/tid:

16.05.2015 1130

Mesterskap lag:

KM Vest-Agder

 


Klasse Å

1-2

3-4

5-6

7-8

9-10

11-12

InnerX

Sum

Gull

Kvinesdal PK 1

Hans Torbjørn Hellås (523), Finn Eric Tjørve (487), Kjell Eivind Lund (545)

249

250

256

266

265

269

20

1555

Resultatlista er produsert med dataprogram levert av Sandnes PK