http://sandnes-pk.no/frame-filer/KvinnesdalPkLogo.jpg

Kvinesdal PK
Postboks 132
4480 Kvinesdal
Telefon: 91880336
Epost: kjeeilun@online.no.
Hjemmeside: www.kvinesdal-pk.no

Stevne:

7M Hurtigpistol Militær

Dato/tid:

30.05.2015 1000

Stevnenummer:

1511039

Bane:

Kvinesdalhallen

Stevneleder:

Kjell E Lund

Dommer(e):

Kjell E Lund

Startkontingent:

100,00

Maks poengsum:

600

Premieandel:

30,00

Til bestemann:

5,00

Mesterskap:

KM Vest-Agder

Deltakere:

8

 

 


Klasse A

1-2

3-4

1-4

5-6

7-8

5-8

9-10

11-12

9-12

InnerX

Omsk

Sum

Oppr.

Mrk.

Premie

1

Ingunn Edvardsen

Greipstad Pistolklubb

94

93

187

91

93

184

94

89

183

12

554

B

70*


Klasse B

1-2

3-4

1-4

5-6

7-8

5-8

9-10

11-12

9-12

InnerX

Omsk

Sum

Oppr.

Mrk.

Premie

1

Jarl E. Edvardsen

Greipstad Pistolklubb

88

97

185

86

91

177

86

89

175

8

537

B

60

2

Kjell Eivind Lund

Kvinesdal PK

82

92

174

87

86

173

66

86

152

10

499

C

0


Klasse C

1-2

3-4

1-4

5-6

7-8

5-8

9-10

11-12

9-12

InnerX

Omsk

Sum

Oppr.

Mrk.

Premie

1

Jan I Ingebrethsen

V50

Greipstad Pistolklubb

92

78

170

84

78

162

88

67

155

6

487

C

90

2

Lars Sundtoft

Birkeland & Lillesand Sportskyttere

81

76

157

57

76

133

76

73

149

1

439

D

0

3

Torkil Mogstad

Birkeland & Lillesand Sportskyttere

0

19

19

19

25

44

23

12

35

98

D

0


Klasse D

1-2

3-4

1-4

5-6

7-8

5-8

9-10

11-12

9-12

InnerX

Omsk

Sum

Oppr.

Mrk.

Premie

1

Trond Forgaard

Greipstad Pistolklubb

77

86

163

81

86

167

69

78

147

5

477

C

60

2

Tommy A Utheim

Lindesnes PK

76

79

155

84

76

160

77

61

138

2

453

D

0

 


Stevne:

7M Hurtigpistol Militær

Dato/tid:

30.05.2015 1000

Mesterskap:

KM Vest-Agder

Deltakere:

6

 


Klasse V50

1-2

3-4

1-4

5-6

7-8

5-8

9-10

11-12

9-12

InnerX

Omsk./Finale

Sum

Gull

Jan I Ingebrethsen

V50

Greipstad Pistolklubb

92

78

170

84

78

162

88

67

155

6

0,0

487


Klasse Å

1-2

3-4

1-4

5-6

7-8

5-8

9-10

11-12

9-12

InnerX

Omsk./Finale

Sum

Gull

Ingunn Edvardsen

Greipstad Pistolklubb

94

93

187

91

93

184

94

89

183

12

0,0

554

Sølv

Jarl E. Edvardsen

Greipstad Pistolklubb

88

97

185

86

91

177

86

89

175

8

0,0

537

3

Kjell Eivind Lund

Kvinesdal PK

82

92

174

87

86

173

66

86

152

10

0,0

499

4

Trond Forgaard

Greipstad Pistolklubb

77

86

163

81

86

167

69

78

147

5

0,0

477

5

Tommy A Utheim

Lindesnes PK

76

79

155

84

76

160

77

61

138

2

0,0

453

 


Stevne:

7M Hurtigpistol Militær

Dato/tid:

30.05.2015 1000

Mesterskap lag:

KM Vest-Agder

 


Klasse Å

1-2

3-4

5-6

7-8

9-10

11-12

InnerX

Sum

Gull

Greipstad Pistolklubb 1

Jan I Ingebrethsen (487), Ingunn Edvardsen (554), Jarl E. Edvardsen (537)

274

268

261

262

268

245

26

1578

 


Stevne:

7R Hurtigpistol Revolver

Dato/tid:

30.05.2015 1000

Maks poengsum:

5

Deltakere:

11

Startkontingent:

100,00

Premieandel:

30,00

Til bestemann:

5,00

 


Klasse A

1-2

3-4

1-4

5-6

7-8

5-8

9-10

11-12

9-12

InnerX

Omsk

Sum

Oppr.

Mrk.

Premie

1

Ingunn Edvardsen

Greipstad Pistolklubb

95

90

185

94

93

187

91

94

185

12

557

B

85*


Klasse B

1-2

3-4

1-4

5-6

7-8

5-8

9-10

11-12

9-12

InnerX

Omsk

Sum

Oppr.

Mrk.

Premie

1

Kjell Eivind Lund

Kvinesdal PK

91

95

186

95

92

187

91

91

182

6

555

B

90

2

Alf Johnsen

V50

Greipstad Pistolklubb

81

92

173

94

95

189

89

90

179

7

541

B

0

3

Jarl E. Edvardsen

Greipstad Pistolklubb

88

95

183

90

95

185

84

87

171

3

539

B

0


Klasse C

1-2

3-4

1-4

5-6

7-8

5-8

9-10

11-12

9-12

InnerX

Omsk

Sum

Oppr.

Mrk.

Premie

1

Jan I Ingebrethsen

V50

Greipstad Pistolklubb

83

93

176

79

90

169

76

78

154

4

499

C

90

2

Lars Sundtoft

Birkeland & Lillesand Sportskyttere

88

91

179

67

78

145

44

63

107

3

431

D

0

3

Torkil Mogstad

Birkeland & Lillesand Sportskyttere

22

31

53

20

53

73

42

47

89

215

D

0


Klasse D

1-2

3-4

1-4

5-6

7-8

5-8

9-10

11-12

9-12

InnerX

Omsk

Sum

Oppr.

Mrk.

Premie

1

Trond Forgaard

Greipstad Pistolklubb

79

82

161

84

82

166

84

83

167

4

494

C

90

2

Karina Illes

Kvinesdal PK

60

72

132

57

69

126

77

64

141

2

399

D

0

3

Helge Didriksen

Kvinesdal PK

59

50

109

59

61

120

45

70

115

1

344

D

0


Klasse U16

1-2

3-4

1-4

5-6

7-8

5-8

9-10

11-12

9-12

InnerX

Omsk

Sum

Oppr.

Mrk.

Premie

1

Viktoria Rosseland

U16

Kvinesdal PK

77

71

148

85

87

172

36

43

79

4

399

D

30

 


Stevne:

7R Hurtigpistol Revolver

Dato/tid:

30.05.2015 1000

Mesterskap:

KM Vest-Agder

Deltakere:

9

 


Klasse U

1-2

3-4

1-4

5-6

7-8

5-8

9-10

11-12

9-12

InnerX

Omsk./Finale

Sum

Gull

Viktoria Rosseland

U16

Kvinesdal PK

77

71

148

85

87

172

36

43

79

4

0,0

399


Klasse V50

1-2

3-4

1-4

5-6

7-8

5-8

9-10

11-12

9-12

InnerX

Omsk./Finale

Sum

Gull

Alf Johnsen

V50

Greipstad Pistolklubb

81

92

173

94

95

189

89

90

179

7

0,0

541

2

Jan I Ingebrethsen

V50

Greipstad Pistolklubb

83

93

176

79

90

169

76

78

154

4

0,0

499


Klasse Å

1-2

3-4

1-4

5-6

7-8

5-8

9-10

11-12

9-12

InnerX

Omsk./Finale

Sum

Gull

Ingunn Edvardsen

Greipstad Pistolklubb

95

90

185

94

93

187

91

94

185

12

0,0

557

Sølv

Kjell Eivind Lund

Kvinesdal PK

91

95

186

95

92

187

91

91

182

6

0,0

555

3

Jarl E. Edvardsen

Greipstad Pistolklubb

88

95

183

90

95

185

84

87

171

3

0,0

539

4

Trond Forgaard

Greipstad Pistolklubb

79

82

161

84

82

166

84

83

167

4

0,0

494

5

Karina Illes

Kvinesdal PK

60

72

132

57

69

126

77

64

141

2

0,0

399

6

Helge Didriksen

Kvinesdal PK

59

50

109

59

61

120

45

70

115

1

0,0

344

 


Stevne:

7R Hurtigpistol Revolver

Dato/tid:

30.05.2015 1000

Mesterskap lag:

KM Vest-Agder

 


Klasse Å

1-2

3-4

5-6

7-8

9-10

11-12

InnerX

Sum

Gull

Greipstad Pistolklubb 1

Jan I Ingebrethsen (499), Ingunn Edvardsen (557), Jarl E. Edvardsen (539)

266

278

263

278

251

259

19

1595

 


Stevne:

7F Hurtigpistol fin

Dato/tid:

30.05.2015 1000

Maks poengsum:

600

Deltakere:

11

Startkontingent:

100,00

Premieandel:

30,00

Til bestemann:

5,00

 


Klasse A

1-2

3-4

1-4

5-6

7-8

5-8

9-10

11-12

9-12

InnerX

Omsk

Sum

Oppr.

Mrk.

Premie

1

Kjell Eivind Lund

Kvinesdal PK

96

95

191

96

97

193

88

91

179

11

563

B

B

85*


Klasse B

1-2

3-4

1-4

5-6

7-8

5-8

9-10

11-12

9-12

InnerX

Omsk

Sum

Oppr.

Mrk.

Premie

1

Alf Johnsen

V50

Greipstad Pistolklubb

90

89

179

80

84

164

86

78

164

5

507

C

30


Klasse C

1-2

3-4

1-4

5-6

7-8

5-8

9-10

11-12

9-12

InnerX

Omsk

Sum

Oppr.

Mrk.

Premie

1

Tommy A Utheim

Lindesnes PK

90

88

178

90

91

181

80

78

158

5

517

C

30


Klasse D

1-2

3-4

1-4

5-6

7-8

5-8

9-10

11-12

9-12

InnerX

Omsk

Sum

Oppr.

Mrk.

Premie

1

Finn Eric Tjørve

V50

Kvinesdal PK

85

82

167

83

84

167

73

82

155

3

489

D

120

2

Joachim Abrahamsen

Kvinesdal PK

72

75

147

75

94

169

84

88

172

5

488

D

81

3

Helge Didriksen

Kvinesdal PK

87

57

144

81

67

148

84

87

171

1

463

D

39

4

Christina Tjørve

Kvinesdal PK

79

88

167

76

67

143

59

82

141

2

451

D

0

5

Elisabeth Bakken

Greipstad Pistolklubb

80

86

166

73

79

152

60

70

130

2

448

D

0

6

Arve Guldhav

Kvinesdal PK

89

79

168

73

81

154

48

75

123

1

445

D

0

7

Karina Illes

Kvinesdal PK

77

75

152

76

51

127

67

69

136

2

415

D

0

8

Kristina Olsen

Lindesnes PK

31

46

77

49

55

104

15

49

64

1

245

D

0

 


Stevne:

7G Hurtigpistol grov

Dato/tid:

30.05.2015 1000

Maks poengsum:

600

Deltakere:

2

Startkontingent:

100,00

Premieandel:

30,00

Til bestemann:

5,00

 


Klasse D

1-2

3-4

1-4

5-6

7-8

5-8

9-10

11-12

9-12

InnerX

Omsk

Sum

Oppr.

Mrk.

Premie

1

Finn Eric Tjørve

V50

Kvinesdal PK

93

82

175

89

85

174

72

69

141

4

490

D

70*

2

Karina Illes

Kvinesdal PK

70

65

135

69

67

136

53

83

136

8

407

D

0

 


Stevne:

7SP Hurtig Spesial Pistol

Dato/tid:

30.05.2015 1000

Maks poengsum:

600

Deltakere:

4

Startkontingent:

100,00

Premieandel:

30,00

Til bestemann:

5,00

 


Klasse A

1-2

3-4

1-4

5-6

7-8

5-8

9-10

11-12

9-12

InnerX

Omsk

Sum

Oppr.

Mrk.

Premie

1

Kjell Eivind Lund

Kvinesdal PK

88

91

179

96

80

176

93

90

183

4

538

B

50*


Klasse B

1-2

3-4

1-4

5-6

7-8

5-8

9-10

11-12

9-12

InnerX

Omsk

Sum

Oppr.

Mrk.

Premie

1

Jan I Ingebrethsen

V50

Greipstad Pistolklubb

88

93

181

82

87

169

95

90

185

4

535

B

30


Klasse D

1-2

3-4

1-4

5-6

7-8

5-8

9-10

11-12

9-12

InnerX

Omsk

Sum

Oppr.

Mrk.

Premie

1

Elisabeth Bakken

Greipstad Pistolklubb

76

68

144

73

67

140

79

65

144

3

428

D

60

2

Karina Illes

Kvinesdal PK

74

65

139

82

80

162

56

61

117

418

D

0

 


Stevne:

7SR Hurtig Spesial Revolver

Dato/tid:

30.05.2015 1000

Maks poengsum:

600

Deltakere:

1

Startkontingent:

100,00

Premieandel:

30,00

Til bestemann:

5,00

 


Klasse C

1-2

3-4

1-4

5-6

7-8

5-8

9-10

11-12

9-12

InnerX

Omsk

Sum

Oppr.

Mrk.

Premie

1

Jan I Ingebrethsen

V50

Greipstad Pistolklubb

83

89

172

95

93

188

72

70

142

11

502

C

35*