http://sandnes-pk.no/frame-filer/KvinnesdalPkLogo.jpg

Kvinesdal PK
Postboks 132
4480 Kvinesdal
Telefon: 91880336
Epost: kjeeilun@online.no.
Hjemmeside: http://n3sport.no/Organisation.asp?id=65004

Stevne:

5 Standardpistol

Dato:

30.11.2013

Stevnenummer:

1311026

Bane:

Kvinesdalhallen

Stevneleder:

Kjell E Lund

Dommer(e):

Hans Torbjørn Hellås & Kjell E Lund

Startkontingent:

100,00

Maks poengsum:

600

Premieandel:

28,00

Til bestemann:

2,00

Mesterskap:

KM Vest-Agder

Deltakere:

18

 

 


Klasse A

1-2

3-4

1-4

5-6

7-8

5-8

9-10

11-12

9-12

InnerX

Omsk

Sum

Oppr.

Mrk.

Premie

1

Hans H. Schjelderup

V60

Kristiansand PK

88

86

174

91

77

168

86

83

169

6

511

C

28


Klasse B

1-2

3-4

1-4

5-6

7-8

5-8

9-10

11-12

9-12

InnerX

Omsk

Sum

Oppr.

Mrk.

Premie

1

Kjell Eivind Lund

Kvinesdal PK

84

90

174

90

92

182

91

91

182

8

538

B

B

120*

2

Jarl E. Edvardsen

Kristiansand PK

82

81

163

83

83

166

85

54

139

4

468

D

0

3

Roald Stallemo

V50

Kristiansand PK

86

96

182

66

76

142

68

74

142

3

466

D

0


Klasse C

1-2

3-4

1-4

5-6

7-8

5-8

9-10

11-12

9-12

InnerX

Omsk

Sum

Oppr.

Mrk.

Premie

1

Ingunn Edvardsen

Kristiansand PK

84

84

168

92

92

184

74

89

163

2

515

C

56

2

Hans Torbjørn Hellås

Kvinesdal PK

81

86

167

79

85

164

79

77

156

3

487

C

0


Klasse D

1-2

3-4

1-4

5-6

7-8

5-8

9-10

11-12

9-12

InnerX

Omsk

Sum

Oppr.

Mrk.

Premie

1

Trond Arild Nodeland

Kristiansand PK

88

91

179

86

87

173

86

89

175

6

527

B

B

129

2

Steinar Omdal

Greipstad Pistolgruppe

84

79

163

83

71

154

77

82

159

3

476

D

106

3

Tommy A Utheim

Lindesnes PK

73

88

161

86

66

152

81

71

152

465

D

59

4

Tønnes Strand

Kvinesdal PK

84

90

174

73

73

146

66

72

138

458

D

42

5

Tom Øvland

Greipstad Pistolgruppe

75

86

161

81

67

148

77

63

140

2

449

D

0

6

Jan I Ingebrethsen

V50

Greipstad Pistolgruppe

78

74

152

76

77

153

74

68

142

2

447

D

0

7

Finn Eric Tjørve

V50

Kvinesdal PK

82

80

162

73

67

140

62

62

124

426

D

0

8

Siri Nygaard

Greipstad Pistolgruppe

75

71

146

75

68

143

61

65

126

415

D

0

9

Chrisopher Halvorsen

Kvinesdal PK

70

63

133

81

77

158

72

37

109

1

400

D

0

10

Ronny Egeland

Kvinesdal PK

61

38

99

56

59

115

59

64

123

3

337

D

0

11

Christina Tjørve

Kvinesdal PK

53

48

101

37

53

90

45

60

105

296

D

0

12

Kristina Olsen

Lindesnes PK

55

58

113

33

25

58

33

31

64

1

235

D

0

 


Stevne:

5 Standardpistol

Dato:

30.11.2013

Mesterskap:

KM Vest-Agder

Deltakere:

18

 


Klasse K

1-2

3-4

1-4

5-6

7-8

5-8

9-10

11-12

9-12

InnerX

Omsk.

Sum

Gull

Ingunn Edvardsen

Kristiansand PK

84

84

168

92

92

184

74

89

163

2

515

Sølv

Siri Nygaard

Greipstad Pistolgruppe

75

71

146

75

68

143

61

65

126

0

415

3

Christina Tjørve

Kvinesdal PK

53

48

101

37

53

90

45

60

105

0

296

4

Kristina Olsen

Lindesnes PK

55

58

113

33

25

58

33

31

64

1

235


Klasse M

1-2

3-4

1-4

5-6

7-8

5-8

9-10

11-12

9-12

InnerX

Omsk.

Sum

Gull

Kjell Eivind Lund

Kvinesdal PK

84

90

174

90

92

182

91

91

182

8

538

Sølv

Trond Arild Nodeland

Kristiansand PK

88

91

179

86

87

173

86

89

175

6

527

Bronse

Hans Torbjørn Hellås

Kvinesdal PK

81

86

167

79

85

164

79

77

156

3

487

4

Steinar Omdal

Greipstad Pistolgruppe

84

79

163

83

71

154

77

82

159

3

476

5

Jarl E. Edvardsen

Kristiansand PK

82

81

163

83

83

166

85

54

139

4

468

6

Tommy A Utheim

Lindesnes PK

73

88

161

86

66

152

81

71

152

0

465

7

Tønnes Strand

Kvinesdal PK

84

90

174

73

73

146

66

72

138

0

458

8

Tom Øvland

Greipstad Pistolgruppe

75

86

161

81

67

148

77

63

140

2

449

9

Chrisopher Halvorsen

Kvinesdal PK

70

63

133

81

77

158

72

37

109

1

400

10

Ronny Egeland

Kvinesdal PK

61

38

99

56

59

115

59

64

123

3

337


Klasse V50

1-2

3-4

1-4

5-6

7-8

5-8

9-10

11-12

9-12

InnerX

Omsk.

Sum

Gull

Roald Stallemo

V50

Kristiansand PK

86

96

182

66

76

142

68

74

142

3

466

2

Jan I Ingebrethsen

V50

Greipstad Pistolgruppe

78

74

152

76

77

153

74

68

142

2

447

3

Finn Eric Tjørve

V50

Kvinesdal PK

82

80

162

73

67

140

62

62

124

0

426


Klasse V60

1-2

3-4

1-4

5-6

7-8

5-8

9-10

11-12

9-12

InnerX

Omsk.

Sum

Gull

Hans H. Schjelderup

V60

Kristiansand PK

88

86

174

91

77

168

86

83

169

6

511

 


Stevne:

5 Standardpistol

Dato:

30.11.2013

Mesterskap lag:

KM Vest-Agder

 


Klasse M

1-2

3-4

5-6

7-8

9-10

11-12

InnerX

Sum

Gull

Kristiansand PK 1

Trond Arild Nodeland (527), Ingunn Edvardsen (515), Jarl E. Edvardsen (468)

254

256

261

262

245

232

12

1510

2

Kvinesdal PK 1

Finn Eric Tjørve (426), Hans Torbjørn Hellås (487), Kjell Eivind Lund (538)

247

256

242

244

232

230

11

1451

3

Greipstad Pistolgruppe 1

Steinar Omdal (476), Tom Øvland (449), Jan I Ingebrethsen (447)

237

239

240

215

228

213

7

1372

 


Stevne:

6F Finpistol

Dato:

30.11.2013

Maks poengsum:

600

Deltakere:

18

Startkontingent:

100,00

Premieandel:

28,00

Til bestemann:

2,00

 


Klasse A

1-2

3-4

5-6

Press

7-8

9-10

11-12

Duell

InnerX

Omsk

Sum

Oppr.

Mrk.

Premie

1

Hans H. Schjelderup

V60

Kristiansand PK

90

90

92

272

92

95

94

281

6

553

B

B

56

2

Kjell Eivind Lund

Kvinesdal PK

91

90

90

271

96

92

93

281

11

552

B

B

0


Klasse B

1-2

3-4

5-6

Press

7-8

9-10

11-12

Duell

InnerX

Omsk

Sum

Oppr.

Mrk.

Premie

1

Ingunn Edvardsen

Kristiansand PK

92

95

89

276

96

97

94

287

14

563

B

B

120*

2

Jarl E. Edvardsen

Kristiansand PK

88

90

94

272

98

90

92

280

5

552

B

B

0

3

Roald Stallemo

V50

Kristiansand PK

90

92

89

271

82

89

89

260

9

531

C

0


Klasse C

1-2

3-4

5-6

Press

7-8

9-10

11-12

Duell

InnerX

Omsk

Sum

Oppr.

Mrk.

Premie

1

Hans Torbjørn Hellås

Kvinesdal PK

89

72

83

244

87

76

92

255

2

499

D

56

2

Steinar Omdal

Greipstad Pistolgruppe

77

63

83

223

78

89

88

255

3

478

D

0


Klasse D

1-2

3-4

5-6

Press

7-8

9-10

11-12

Duell

InnerX

Omsk

Sum

Oppr.

Mrk.

Premie

1

Trond Arild Nodeland

Kristiansand PK

83

72

91

246

91

95

95

281

11

527

C

123

2

Jan I Ingebrethsen

V50

Greipstad Pistolgruppe

87

82

87

256

86

85

91

262

4

518

C

98

3

Finn Eric Tjørve

V50

Kvinesdal PK

82

83

87

252

91

82

88

261

5

513

C

52

4

Jhonny Gyland

V50

Kvinesdal PK

75

85

81

241

87

86

88

261

1

502

D

35

5

Tom Øvland

Greipstad Pistolgruppe

75

76

79

230

76

85

85

246

3

476

D

0

6

Chrisopher Halvorsen

Kvinesdal PK

75

70

80

225

69

86

71

226

1

451

D

0

7

Siri Nygaard

Greipstad Pistolgruppe

74

75

69

218

72

79

76

227

2

445

D

0

8

Tommy A Utheim

Lindesnes PK

62

72

70

204

81

75

73

229

2

433

D

0

9

Christina Tjørve

Kvinesdal PK

63

44

68

175

82

71

71

224

1

399

D

0

10

Ronny Egeland

Kvinesdal PK

70

46

32

148

68

75

81

224

1

372

D

0

11

Kristina Olsen

Lindesnes PK

18

43

44

105

21

39

50

110

1

215

D

0

 


Stevne:

6F Finpistol

Dato:

30.11.2013

Mesterskap:

KM Vest-Agder

Deltakere:

18

 


Klasse K

1-2

3-4

5-6

Press

7-8

9-10

11-12

Duell

InnerX

Omsk.

Sum

Gull

Ingunn Edvardsen

Kristiansand PK

92

95

89

276

96

97

94

287

14

563

Sølv

Siri Nygaard

Greipstad Pistolgruppe

74

75

69

218

72

79

76

227

2

445

3

Christina Tjørve

Kvinesdal PK

63

44

68

175

82

71

71

224

1

399

4

Kristina Olsen

Lindesnes PK

18

43

44

105

21

39

50

110

1

215


Klasse M

1-2

3-4

5-6

Press

7-8

9-10

11-12

Duell

InnerX

Omsk.

Sum

Gull

Kjell Eivind Lund

Kvinesdal PK

91

90

90

271

96

92

93

281

11

552

Sølv

Jarl E. Edvardsen

Kristiansand PK

88

90

94

272

98

90

92

280

5

552

Bronse

Trond Arild Nodeland

Kristiansand PK

83

72

91

246

91

95

95

281

11

527

4

Hans Torbjørn Hellås

Kvinesdal PK

89

72

83

244

87

76

92

255

2

499

5

Steinar Omdal

Greipstad Pistolgruppe

77

63

83

223

78

89

88

255

3

478

6

Tom Øvland

Greipstad Pistolgruppe

75

76

79

230

76

85

85

246

3

476

7

Chrisopher Halvorsen

Kvinesdal PK

75

70

80

225

69

86

71

226

1

451

8

Tommy A Utheim

Lindesnes PK

62

72

70

204

81

75

73

229

2

433

9

Ronny Egeland

Kvinesdal PK

70

46

32

148

68

75

81

224

1

372


Klasse V50

1-2

3-4

5-6

Press

7-8

9-10

11-12

Duell

InnerX

Omsk.

Sum

Gull

Roald Stallemo

V50

Kristiansand PK

90

92

89

271

82

89

89

260

9

531

Sølv

Jan I Ingebrethsen

V50

Greipstad Pistolgruppe

87

82

87

256

86

85

91

262

4

518

3

Finn Eric Tjørve

V50

Kvinesdal PK

82

83

87

252

91

82

88

261

5

513

4

Jhonny Gyland

V50

Kvinesdal PK

75

85

81

241

87

86

88

261

1

502


Klasse V60

1-2

3-4

5-6

Press

7-8

9-10

11-12

Duell

InnerX

Omsk.

Sum

Gull

Hans H. Schjelderup

V60

Kristiansand PK

90

90

92

272

92

95

94

281

6

553

 


Stevne:

6F Finpistol

Dato:

30.11.2013

Mesterskap lag:

KM Vest-Agder

 


Klasse M

1-2

3-4

5-6

7-8

9-10

11-12

InnerX

Sum

Gull

Kristiansand PK 1

Trond Arild Nodeland (527), Ingunn Edvardsen (563), Jarl E. Edvardsen (552)

263

257

274

285

282

281

30

1642

2

Kvinesdal PK 1

Finn Eric Tjørve (513), Hans Torbjørn Hellås (499), Kjell Eivind Lund (552)

262

245

260

274

250

273

18

1564

3

Greipstad Pistolgruppe 1

Steinar Omdal (478), Tom Øvland (476), Jan I Ingebrethsen (518)

239

221

249

240

259

264

10

1472

 


Stevne:

6G Grovpistol

Dato:

30.11.2013

Maks poengsum:

600

Deltakere:

13

Startkontingent:

100,00

Premieandel:

28,00

Til bestemann:

2,00

 


Klasse A

1-2

3-4

5-6

Press

7-8

9-10

11-12

Duell

InnerX

Omsk

Sum

Oppr.

Mrk.

Premie

1

Hans H. Schjelderup

V60

Kristiansand PK

91

89

93

273

88

95

93

276

4

549

B

B

54*


Klasse B

1-2

3-4

5-6

Press

7-8

9-10

11-12

Duell

InnerX

Omsk

Sum

Oppr.

Mrk.

Premie

1

Kjell Eivind Lund

Kvinesdal PK

89

88

85

262

97

96

92

285

16

547

B

B

84

2

Jarl E. Edvardsen

Kristiansand PK

84

87

85

256

95

92

91

278

10

534

C

0

3

Roald Stallemo

V50

Kristiansand PK

89

92

92

273

83

88

90

261

5

534

C

0


Klasse C

1-2

3-4

5-6

Press

7-8

9-10

11-12

Duell

InnerX

Omsk

Sum

Oppr.

Mrk.

Premie

1

Ingunn Edvardsen

Kristiansand PK

91

87

88

266

95

90

96

281

7

547

B

B

28


Klasse D

1-2

3-4

5-6

Press

7-8

9-10

11-12

Duell

InnerX

Omsk

Sum

Oppr.

Mrk.

Premie

1

Hans Torbjørn Hellås

Kvinesdal PK

95

91

87

273

89

96

87

272

10

545

B

B

112

2

Trond Arild Nodeland

Kristiansand PK

89

93

87

269

93

87

92

272

7

541

B

B

76

3

Finn Eric Tjørve

V50

Kvinesdal PK

82

78

75

235

87

86

90

263

3

498

D

36

4

Steinar Omdal

Greipstad Pistolgruppe

68

84

69

221

89

93

89

271

2

492

D

0

5

Jan I Ingebrethsen

V50

Greipstad Pistolgruppe

75

92

80

247

81

85

77

243

3

490

D

0

6

Siri Nygaard

Greipstad Pistolgruppe

83

87

82

252

60

72

68

200

3

452

D

0

7

Jhonny Gyland

V50

Kvinesdal PK

82

80

78

240

76

67

42

185

4

425

D

0

8

Tom Øvland

Greipstad Pistolgruppe

72

69

62

203

61

53

36

150

353

D

0

 


Stevne:

6G Grovpistol

Dato:

30.11.2013

Mesterskap:

KM Vest-Agder

Deltakere:

13

 


Klasse V50

1-2

3-4

5-6

Press

7-8

9-10

11-12

Duell

InnerX

Omsk.

Sum

Gull

Roald Stallemo

V50

Kristiansand PK

89

92

92

273

83

88

90

261

5

534

Sølv

Finn Eric Tjørve

V50

Kvinesdal PK

82

78

75

235

87

86

90

263

3

498

3

Jan I Ingebrethsen

V50

Greipstad Pistolgruppe

75

92

80

247

81

85

77

243

3

490

4

Jhonny Gyland

V50

Kvinesdal PK

82

80

78

240

76

67

42

185

4

425


Klasse V60

1-2

3-4

5-6

Press

7-8

9-10

11-12

Duell

InnerX

Omsk.

Sum

Gull

Hans H. Schjelderup

V60

Kristiansand PK

91

89

93

273

88

95

93

276

4

549


Klasse Å

1-2

3-4

5-6

Press

7-8

9-10

11-12

Duell

InnerX

Omsk.

Sum

Gull

Kjell Eivind Lund

Kvinesdal PK

89

88

85

262

97

96

92

285

16

547

Sølv

Ingunn Edvardsen

Kristiansand PK

91

87

88

266

95

90

96

281

7

547

Bronse

Hans Torbjørn Hellås

Kvinesdal PK

95

91

87

273

89

96

87

272

10

545

4

Trond Arild Nodeland

Kristiansand PK

89

93

87

269

93

87

92

272

7

541

5

Jarl E. Edvardsen

Kristiansand PK

84

87

85

256

95

92

91

278

10

534

6

Steinar Omdal

Greipstad Pistolgruppe

68

84

69

221

89

93

89

271

2

492

7

Siri Nygaard

Greipstad Pistolgruppe

83

87

82

252

60

72

68

200

3

452

8

Tom Øvland

Greipstad Pistolgruppe

72

69

62

203

61

53

36

150

0

353

 


Stevne:

6G Grovpistol

Dato:

30.11.2013

Mesterskap lag:

KM Vest-Agder

 


Klasse Å

1-2

3-4

5-6

7-8

9-10

11-12

InnerX

Sum

Gull

Kristiansand PK 1

Trond Arild Nodeland (541), Ingunn Edvardsen (547), Jarl E. Edvardsen (534)

264

267

260

283

269

279

24

1622

2

Kvinesdal PK 1

Finn Eric Tjørve (498), Hans Torbjørn Hellås (545), Kjell Eivind Lund (547)

266

257

247

273

278

269

29

1590

3

Greipstad Pistolgruppe 1

Steinar Omdal (492), Tom Øvland (353), Jan I Ingebrethsen (490)

215

245

211

231

231

202

5

1335

Resultatlista er produsert med dataprogram levert av Sandnes PK