Kvinesdal Pistolklubb
Postboks 132
4490 Kvinesdal
Telefon: 91880336
Epost: kjeeilun@online.no
Hjemmeside: www.kvinesdal-pk.no

Stevne: 6F Finpistol
Dato/tid: 24.11.2019 1130
Stevnenummer: 326379
Bane: Kvinesdalhallen
Stevneleder: Kjell E Lund
Dommer(e): Kjell E Lund
Startkontingent: 100,00
Maks poengsum: 600
Premieandel: 30,00
Til bestemann: 5,00
Mesterskap: DM Syd-Norge
Deltakere: 22

Klasse A 1-2 3-4 5-6 Press 7-8 9-10 11-12 Duell InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Aina Sandstøl K Sandnes Pistolklubb 92 93 97 282 95 98 96 289 11 571 A S 60
2 Marius Westgård M Hafrsfjord Pistolklubb 89 95 93 277 96 98 97 291 13 568 B B 0

Klasse B 1-2 3-4 5-6 Press 7-8 9-10 11-12 Duell InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Kjell Eivind Lund M Kvinesdal Pistolklubb 95 94 94 283 96 97 97 290 10 573 A S 236*
2 Yuri Tsaplin M Hafrsfjord Pistolklubb 92 99 94 285 91 94 94 279 10 564 B B 96
3 Are Wivestad V55 Sola Pistolklubb 95 93 91 279 90 94 91 275 9 554 B B 48
4 Reidun Ann Støle K Haugesund Pistolklubb 93 89 89 271 91 94 97 282 10 553 B B 0
5 Ingunn Edvardsen K Greipstad Pistolklubb 92 94 81 267 95 96 93 284 5 551 B B 0
6 Lars Erik Fjelldal M Hafrsfjord Pistolklubb 80 90 92 262 93 96 90 279 4 541 B B 0
7 Espen Sivertsen M Greipstad Pistolklubb 90 89 93 272 87 93 84 264 9 536 C 0
8 John Lothe M Haugesund Pistolklubb 88 90 85 263 90 88 93 271 5 534 C 0
9 Odd Bjorheim V55 Hå Pistolklubb 86 86 86 258 86 80 94 260 6 518 C 0

Klasse C 1-2 3-4 5-6 Press 7-8 9-10 11-12 Duell InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Roald Fuglestad M Hå Pistolklubb 85 87 86 258 90 97 85 272 8 530 C 108
2 Kjetil Hansen M Hafrsfjord Pistolklubb 86 83 88 257 90 85 88 263 3 520 C 72
3 Timmy Fåland M Kvinesdal Pistolklubb 82 69 84 235 93 86 83 262 6 497 D 30
4 Stanley Hommen V55 Kvinesdal Pistolklubb 77 83 77 237 86 89 83 258 3 495 D 0
5 Tommy Stråbø Brakstad M Hafrsfjord Pistolklubb 85 79 82 246 75 82 82 239 485 D 0
6 Finn Eric Tjørve V55 Kvinesdal Pistolklubb 75 77 80 232 77 87 77 241 4 473 D 0
7 Odd Ove Stenberg M Kvinesdal Pistolklubb 55 63 66 184 78 77 70 225 3 409 D 0

Klasse D 1-2 3-4 5-6 Press 7-8 9-10 11-12 Duell InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Vidar Vinje Paulsen M Hafrsfjord Pistolklubb 85 84 86 255 87 78 86 251 3 506 C 90
2 Erik Rom M Kvinesdal Pistolklubb 72 84 72 228 76 87 80 243 1 471 D 30
3 Kim Rune S Olsen M Kvinesdal Pistolklubb 72 79 61 212 72 83 56 211 3 423 D 0
4 Frank Flønes M Kvinesdal Pistolklubb 65 62 73 200 79 77 56 212 4 412 D 0Stevne: 6F Finpistol
Dato/tid: 24.11.2019 1130
Mesterskap: DM Syd-Norge
Deltakere: 22
Maks poengsum: 600

Klasse K 1-2 3-4 5-6 Press 7-8 9-10 11-12 Duell InnerX Omsk./Finale Sum
Gull Aina Sandstøl K Sandnes Pistolklubb 92 93 97 282 95 98 96 289 11 0,0 571
2 Reidun Ann Støle K Haugesund Pistolklubb 93 89 89 271 91 94 97 282 10 0,0 553
3 Ingunn Edvardsen K Greipstad Pistolklubb 92 94 81 267 95 96 93 284 5 0,0 551

Klasse M 1-2 3-4 5-6 Press 7-8 9-10 11-12 Duell InnerX Omsk./Finale Sum
Gull Kjell Eivind Lund M Kvinesdal Pistolklubb 95 94 94 283 96 97 97 290 10 0,0 573
Sølv Marius Westgård M Hafrsfjord Pistolklubb 89 95 93 277 96 98 97 291 13 0,0 568
Bronse Yuri Tsaplin M Hafrsfjord Pistolklubb 92 99 94 285 91 94 94 279 10 0,0 564
4 Lars Erik Fjelldal M Hafrsfjord Pistolklubb 80 90 92 262 93 96 90 279 4 0,0 541
5 Espen Sivertsen M Greipstad Pistolklubb 90 89 93 272 87 93 84 264 9 0,0 536
6 John Lothe M Haugesund Pistolklubb 88 90 85 263 90 88 93 271 5 0,0 534
7 Roald Fuglestad M Hå Pistolklubb 85 87 86 258 90 97 85 272 8 0,0 530
8 Kjetil Hansen M Hafrsfjord Pistolklubb 86 83 88 257 90 85 88 263 3 0,0 520
9 Vidar Vinje Paulsen M Hafrsfjord Pistolklubb 85 84 86 255 87 78 86 251 3 0,0 506
10 Timmy Fåland M Kvinesdal Pistolklubb 82 69 84 235 93 86 83 262 6 0,0 497
11 Tommy Stråbø Brakstad M Hafrsfjord Pistolklubb 85 79 82 246 75 82 82 239 0 0,0 485
12 Erik Rom M Kvinesdal Pistolklubb 72 84 72 228 76 87 80 243 1 0,0 471
13 Kim Rune S Olsen M Kvinesdal Pistolklubb 72 79 61 212 72 83 56 211 3 0,0 423
14 Frank Flønes M Kvinesdal Pistolklubb 65 62 73 200 79 77 56 212 4 0,0 412
15 Odd Ove Stenberg M Kvinesdal Pistolklubb 55 63 66 184 78 77 70 225 3 0,0 409

Klasse V55 1-2 3-4 5-6 Press 7-8 9-10 11-12 Duell InnerX Omsk./Finale Sum
Gull Are Wivestad V55 Sola Pistolklubb 95 93 91 279 90 94 91 275 9 0,0 554
Sølv Odd Bjorheim V55 Hå Pistolklubb 86 86 86 258 86 80 94 260 6 0,0 518
3 Stanley Hommen V55 Kvinesdal Pistolklubb 77 83 77 237 86 89 83 258 3 0,0 495
4 Finn Eric Tjørve V55 Kvinesdal Pistolklubb 75 77 80 232 77 87 77 241 4 0,0 473Stevne: 6F Finpistol
Dato/tid: 24.11.2019 1130
Mesterskap: KM Vest-Agder
Deltakere: 10
Maks poengsum: 600

Klasse K 1-2 3-4 5-6 Press 7-8 9-10 11-12 Duell InnerX Omsk./Finale Sum
Gull Ingunn Edvardsen K Greipstad Pistolklubb 92 94 81 267 95 96 93 284 5 0,0 551

Klasse M 1-2 3-4 5-6 Press 7-8 9-10 11-12 Duell InnerX Omsk./Finale Sum
Gull Kjell Eivind Lund M Kvinesdal Pistolklubb 95 94 94 283 96 97 97 290 10 0,0 573
Sølv Espen Sivertsen M Greipstad Pistolklubb 90 89 93 272 87 93 84 264 9 0,0 536
Bronse Timmy Fåland M Kvinesdal Pistolklubb 82 69 84 235 93 86 83 262 6 0,0 497
4 Erik Rom M Kvinesdal Pistolklubb 72 84 72 228 76 87 80 243 1 0,0 471
5 Kim Rune S Olsen M Kvinesdal Pistolklubb 72 79 61 212 72 83 56 211 3 0,0 423
6 Frank Flønes M Kvinesdal Pistolklubb 65 62 73 200 79 77 56 212 4 0,0 412
7 Odd Ove Stenberg M Kvinesdal Pistolklubb 55 63 66 184 78 77 70 225 3 0,0 409

Klasse V55 1-2 3-4 5-6 Press 7-8 9-10 11-12 Duell InnerX Omsk./Finale Sum
Gull Stanley Hommen V55 Kvinesdal Pistolklubb 77 83 77 237 86 89 83 258 3 0,0 495
2 Finn Eric Tjørve V55 Kvinesdal Pistolklubb 75 77 80 232 77 87 77 241 4 0,0 473Stevne: 6F Finpistol
Dato/tid: 24.11.2019 1130
Mesterskap lag: DM Syd-Norge

Klasse M 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 InnerX Sum
Gull Hafrsfjord Pistolklubb 1 Lars Erik Fjelldal (541), Marius Westgård (568), Yuri Tsaplin (564) 261 284 279 280 288 281 27 1673
Sølv Kvinesdal Pistolklubb 1 Finn Eric Tjørve (473), Timmy Fåland (497), Kjell Eivind Lund (573) 252 240 258 266 270 257 20 1543
3 Hafrsfjord Pistolklubb 2 Vidar Vinje Paulsen (506), Tommy Stråbø Brakstad (485), Kjetil Hansen (520) 256 246 256 252 245 256 6 1511
4 Kvinesdal Pistolklubb 2 Stanley Hommen (495), Odd Ove Stenberg (409), Frank Flønes (412) 197 208 216 243 243 209 10 1316Stevne: 6F Finpistol
Dato/tid: 24.11.2019 1130
Mesterskap lag: KM Vest-Agder

Klasse M 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 InnerX Sum
Gull Kvinesdal Pistolklubb 1 Finn Eric Tjørve (473), Timmy Fåland (497), Kjell Eivind Lund (573) 252 240 258 266 270 257 20 1543
2 Kvinesdal Pistolklubb 2 Stanley Hommen (495), Odd Ove Stenberg (409), Frank Flønes (412) 197 208 216 243 243 209 10 1316Stevne: 6G Grovpistol
Dato/tid: 24.11.2019 1130
Maks poengsum: 600
Deltakere: 12
Startkontingent: 100,00
Premieandel: 30,00
Til bestemann: 5,00

Klasse B 1-2 3-4 5-6 Press 7-8 9-10 11-12 Duell InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Kjell Eivind Lund M Kvinesdal Pistolklubb 90 95 92 277 96 98 94 288 11 565 B B 168*
2 Marius Westgård M Hafrsfjord Pistolklubb 91 89 90 270 91 98 95 284 9 554 B B 72
3 Ingunn Edvardsen K Greipstad Pistolklubb 93 89 91 273 94 91 94 279 7 552 B B 30
4 Yuri Tsaplin M Hafrsfjord Pistolklubb 92 97 91 280 82 93 95 270 11 550 B B 0
5 Are Wivestad V55 Sola Pistolklubb 88 94 90 272 92 93 92 277 7 549 B B 0
6 Reidun Ann Støle K Haugesund Pistolklubb 83 87 93 263 94 94 91 279 11 542 B B 0
7 John Lothe M Haugesund Pistolklubb 95 84 87 266 84 88 90 262 6 528 C 0

Klasse C 1-2 3-4 5-6 Press 7-8 9-10 11-12 Duell InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Espen Sivertsen M Greipstad Pistolklubb 90 83 88 261 92 92 93 277 7 538 C 90
2 Roald Fuglestad M Hå Pistolklubb 89 90 84 263 88 87 90 265 4 528 C 30
3 Odd Bjorheim V55 Hå Pistolklubb 91 83 85 259 93 90 85 268 8 527 C 0
4 Finn Eric Tjørve V55 Kvinesdal Pistolklubb 80 76 76 232 85 76 87 248 4 480 D 0

Klasse D 1-2 3-4 5-6 Press 7-8 9-10 11-12 Duell InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Vidar Vinje Paulsen M Hafrsfjord Pistolklubb 83 89 92 264 81 81 86 248 6 512 C 30Stevne: 6G Grovpistol
Dato/tid: 24.11.2019 1130
Mesterskap: DM Syd-Norge
Deltakere: 12
Maks poengsum: 600

Klasse V55 1-2 3-4 5-6 Press 7-8 9-10 11-12 Duell InnerX Omsk./Finale Sum
Gull Are Wivestad V55 Sola Pistolklubb 88 94 90 272 92 93 92 277 7 0,0 549
2 Odd Bjorheim V55 Hå Pistolklubb 91 83 85 259 93 90 85 268 8 0,0 527
3 Finn Eric Tjørve V55 Kvinesdal Pistolklubb 80 76 76 232 85 76 87 248 4 0,0 480

Klasse Å 1-2 3-4 5-6 Press 7-8 9-10 11-12 Duell InnerX Omsk./Finale Sum
Gull Kjell Eivind Lund M Kvinesdal Pistolklubb 90 95 92 277 96 98 94 288 11 0,0 565
Sølv Marius Westgård M Hafrsfjord Pistolklubb 91 89 90 270 91 98 95 284 9 0,0 554
Bronse Ingunn Edvardsen K Greipstad Pistolklubb 93 89 91 273 94 91 94 279 7 0,0 552
4 Yuri Tsaplin M Hafrsfjord Pistolklubb 92 97 91 280 82 93 95 270 11 0,0 550
5 Reidun Ann Støle K Haugesund Pistolklubb 83 87 93 263 94 94 91 279 11 0,0 542
6 Espen Sivertsen M Greipstad Pistolklubb 90 83 88 261 92 92 93 277 7 0,0 538
7 John Lothe M Haugesund Pistolklubb 95 84 87 266 84 88 90 262 6 0,0 528
8 Roald Fuglestad M Hå Pistolklubb 89 90 84 263 88 87 90 265 4 0,0 528
9 Vidar Vinje Paulsen M Hafrsfjord Pistolklubb 83 89 92 264 81 81 86 248 6 0,0 512Stevne: 6G Grovpistol
Dato/tid: 24.11.2019 1130
Mesterskap: KM Vest-Agder
Deltakere: 4
Maks poengsum: 600

Klasse V55 1-2 3-4 5-6 Press 7-8 9-10 11-12 Duell InnerX Omsk./Finale Sum
Gull Finn Eric Tjørve V55 Kvinesdal Pistolklubb 80 76 76 232 85 76 87 248 4 0,0 480

Klasse Å 1-2 3-4 5-6 Press 7-8 9-10 11-12 Duell InnerX Omsk./Finale Sum
Gull Kjell Eivind Lund M Kvinesdal Pistolklubb 90 95 92 277 96 98 94 288 11 0,0 565
2 Ingunn Edvardsen K Greipstad Pistolklubb 93 89 91 273 94 91 94 279 7 0,0 552
3 Espen Sivertsen M Greipstad Pistolklubb 90 83 88 261 92 92 93 277 7 0,0 538Stevne: 6G Grovpistol
Dato/tid: 24.11.2019 1130
Mesterskap lag: DM Syd-Norge

Klasse M 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 InnerX Sum
Gull Hafrsfjord Pistolklubb 1 Marius Westgård (554), Vidar Vinje Paulsen (512), Yuri Tsaplin (550) 266 275 273 254 272 276 26 1616

Resultatlista er produsert med dataprogram levert av Sandnes PK


Stevne: 6G Grovpistol
Dato/tid: 24.11.2019 1130
Mesterskap lag: KM Vest-Agder

Resultatlista er produsert med dataprogram levert av Sandnes PK