Kvinesdal Pistolklubb
Postboks 132
4490 Kvinesdal
Telefon: 91880336
Epost: kjeeilun@online.no
Hjemmeside: www.kvinesdal-pk.no

Stevne: 1F Finfelt
Dato/tid: 23.05.2020 1000
Stevnenummer: 362026
Bane: Fidjan
Stevneleder: Kjell E Lund
Dommer(e): Kjell E Lund
Startkontingent: 50,00
Maks poengsum: 80
Premieandel: 0,00
Til bestemann: 0,00
Mesterskap:
Deltakere: 13
NorgesFelt

Klasse A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Kjell Eivind Lund M Kvinesdal Pistolklubb 9 12 10 9 8 10 9 12 0 0 16 79 - G 0*
2 Livar Gudmestad M Sandnes Pistolklubb 9 12 10 7 8 11 8 12 0 0 11 77 - G 0
3 Roald Fuglestad M Hå Pistolklubb 9 12 10 5 8 11 7 12 0 0 20 74 - S 0
4 Tommy A Utheim M Lindesnes Pistolklubb 9 12 10 4 6 11 9 12 0 0 13 73 - S 0
5 Halvor Toreskaas V65 Kristiansand Pistolklubb 8 7 7 5 6 9 9 10 0 0 6 61 - B 0

Klasse B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Morten Svanes M Egersund Pistolklubb 9 12 9 9 8 11 9 12 0 0 8 79 - G 0
2 Arve Guldhav V55 Kvinesdal Pistolklubb 9 12 7 0 8 11 9 12 0 0 10 68 - S 0
3 John Richard Blitzner V55 Egersund Pistolklubb 9 10 7 7 6 9 6 12 0 0 13 66 - B 0
4 Ronald Eikefjord V55 Egersund Pistolklubb 9 8 6 4 4 8 6 12 0 0 7 57 - 0
5 Stanley Hommen V55 Kvinesdal Pistolklubb 9 8 8 6 0 0 9 11 0 0 5 51 - 0

Klasse C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Terje Svanes M Egersund Pistolklubb 9 10 8 2 8 7 9 8 0 0 10 61 - B 0
2 Odd Ove Stenberg M Lund Pistolklubb 6 8 8 2 6 7 7 11 0 0 2 55 - 0
3 Finn Eric Tjørve V55 Kvinesdal Pistolklubb 2 6 9 2 3 5 8 6 0 0 4 41 - 0Stevne: 1G Grovfelt
Dato/tid: 23.05.2020 1000
Maks poengsum: 80
Deltakere: 2
Startkontingent: 50,00
Premieandel: 0,00
Til bestemann: 0,00

Klasse A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Livar Gudmestad M Sandnes Pistolklubb 9 12 10 9 8 10 8 6 0 0 12 72 - G 0*

Klasse C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Finn Eric Tjørve V55 Kvinesdal Pistolklubb 9 10 7 4 6 6 2 8 0 0 4 52 - 0Stevne: 1M Milfelt
Dato/tid: 23.05.2020 1000
Maks poengsum: 80
Deltakere: 13
Startkontingent: 50,00
Premieandel: 0,00
Til bestemann: 0,00

Klasse A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Odd Bjorheim V55 Hå Pistolklubb 8 10 9 8 8 11 9 12 0 0 11 75 - G 0*
2 Glenn Bjorheim M Hå Pistolklubb 9 12 9 5 8 9 7 10 0 0 10 69 - S 0
3 Roald Fuglestad M Hå Pistolklubb 9 8 9 7 8 9 9 8 0 0 8 67 - S 0
4 Livar Gudmestad M Sandnes Pistolklubb 7 10 8 9 6 7 7 12 0 0 13 66 - S 0

Klasse B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Kåre Nord-Varhaug M Hå Pistolklubb 6 8 7 7 7 11 7 10 0 0 4 63 - B 0
2 Stanley Hommen V55 Kvinesdal Pistolklubb 9 8 7 5 5 6 6 8 0 0 4 54 - 0
3 Ronald Eikefjord V55 Egersund Pistolklubb 9 6 4 5 7 6 7 7 0 0 4 51 - 0
4 Halvor Toreskaas V65 Kristiansand Pistolklubb 8 8 7 6 3 2 4 6 0 0 1 44 - 0

Klasse C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Arve Guldhav V55 Kvinesdal Pistolklubb 8 12 9 9 6 9 8 12 0 0 10 73 - G 0
2 Tommy A Utheim M Lindesnes Pistolklubb 9 6 10 7 5 7 3 8 0 0 4 55 - 0
3 Terje Svanes M Egersund Pistolklubb 4 10 8 6 4 8 7 6 0 0 53 - 0
4 Odd Ove Stenberg M Lund Pistolklubb 8 8 4 6 6 6 5 6 0 0 2 49 - 0
5 Roy Hommen M Kvinesdal Pistolklubb 7 2 6 6 6 9 3 2 0 0 5 41 - 0Stevne: 1R Revolverfelt
Dato/tid: 23.05.2020 1000
Maks poengsum: 80
Deltakere: 12
Startkontingent: 50,00
Premieandel: 0,00
Til bestemann: 0,00

Klasse A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Glenn Bjorheim M Hå Pistolklubb 9 12 10 9 8 10 9 12 0 0 21 79 - G 0*
2 Roald Fuglestad M Hå Pistolklubb 9 12 10 6 8 9 4 12 0 0 8 70 - S 0
3 Odd Bjorheim V55 Hå Pistolklubb 9 10 6 7 6 9 9 8 0 0 8 64 - B 0

Klasse B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Kåre Nord-Varhaug M Hå Pistolklubb 8 8 10 9 8 9 9 12 0 0 13 73 - S 0
2 Morten Svanes M Egersund Pistolklubb 9 12 8 5 3 8 6 8 0 0 6 59 - 0

Klasse C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Arve Guldhav V55 Kvinesdal Pistolklubb 9 12 10 8 6 11 7 10 0 0 14 73 - S 0
2 Stanley Hommen V55 Kvinesdal Pistolklubb 8 10 6 7 6 6 6 7 0 0 6 56 - 0
3 Terje Svanes M Egersund Pistolklubb 6 8 3 7 6 6 8 10 0 0 5 54 - 0
4 Kim Lorenz M Kvinesdal Pistolklubb 6 8 6 9 5 4 5 6 0 0 4 49 - 0
5 John Richard Blitzner V55 Egersund Pistolklubb 7 4 6 0 4 11 8 8 0 0 2 48 - 0
6 Ronald Eikefjord V55 Egersund Pistolklubb 5 12 4 6 5 2 3 8 0 0 5 45 - 0
7 Finn Eric Tjørve V55 Kvinesdal Pistolklubb 8 6 8 2 3 5 6 6 0 0 5 44 - 0Stevne: 1SP Spesialfelt, Pistol
Dato/tid: 23.05.2020 1000
Maks poengsum: 70
Deltakere: 8
Startkontingent: 50,00
Premieandel: 0,00
Til bestemann: 0,00

Klasse A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Glenn Bjorheim M Hå Pistolklubb 8 6 9 8 7 10 8 10 0 0 17 66 - - 0*
2 Odd Bjorheim V55 Hå Pistolklubb 8 10 9 5 5 10 8 10 0 0 11 65 - - 0
3 Arve Guldhav V55 Kvinesdal Pistolklubb 6 10 9 8 6 8 5 8 0 0 6 60 - - 0
4 Kåre Nord-Varhaug M Hå Pistolklubb 8 8 7 6 5 8 6 7 0 0 10 55 - - 0
5 John Richard Blitzner V55 Egersund Pistolklubb 8 6 9 3 6 8 6 6 0 0 7 52 - - 0
6 Morten Svanes M Egersund Pistolklubb 8 10 7 6 4 8 4 2 0 0 7 49 - - 0
7 Halvor Toreskaas V65 Kristiansand Pistolklubb 4 6 8 4 4 2 3 8 0 0 1 39 - - 0
8 Joatle Vehus M Kvinesdal Pistolklubb 4 2 6 4 7 4 5 6 0 0 2 38 - - 0Stevne: 1SR Spesialfelt, Revolver
Dato/tid: 23.05.2020 1000
Maks poengsum: 70
Deltakere: 5
Startkontingent: 50,00
Premieandel: 0,00
Til bestemann: 0,00

Klasse A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Glenn Bjorheim M Hå Pistolklubb 8 10 9 8 7 9 8 10 0 0 16 69 - - 0*
2 Kjell Eivind Lund M Kvinesdal Pistolklubb 8 10 9 6 7 10 8 10 0 0 13 68 - - 0
3 Roald Fuglestad M Hå Pistolklubb 8 10 9 5 7 10 8 10 0 0 13 67 - - 0
4 Odd Bjorheim V55 Hå Pistolklubb 6 10 9 8 7 4 8 10 0 0 10 62 - - 0
5 Arve Guldhav V55 Kvinesdal Pistolklubb 7 8 9 5 5 8 3 10 0 0 5 55 - - 0