Kvinesdal Pistolklubb
Postboks 132
4490 Kvinesdal
Telefon: 91880336
Epost: kjeeilun@online.no
Hjemmeside: www.kvinesdal-pk.no

Stevne: 1F Finfelt
Dato/tid: 05,06,2021 1000
Stevnenummer: 329
Bane: Fidjan
Stevneleder: Kjell E Lund
Dommer(e): Kjell E Lund
Startkontingent: 50,00
Maks poengsum: 80
Premieandel: 0,00
Til bestemann: 0,00
Mesterskap:
Deltakere: 18

Klasse A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Kjell Eivind Lund Kvinesdal Pistolklubb 9 10 10 9 8 11 9 12 0 0 18 78 - G 0*
2 Livar Gudmestad Sandnes Pistolklubb 9 12 9 7 6 11 9 12 0 0 17 75 - S 0
3 Mats Gaudestad Vennesla Pistolklubb 8 12 10 5 7 11 9 12 0 0 11 74 - S 0
4 Arne Landsverk Marnar Pistollag 9 10 10 6 7 11 9 12 0 0 9 74 - S 0
5 Roald Fuglestad Hå Pistolklubb 9 12 8 7 6 11 8 12 0 0 20 73 - S 0
6 Liv Håland Hå Pistolklubb 9 12 10 6 8 9 9 10 0 0 14 73 - S 0
7 Reidar Hestnes Egersund Pistolklubb 7 9 9 8 8 7 8 10 0 0 13 66 - B 0
8 Berner Helland Marnar Pistollag 9 10 10 4 5 9 9 6 0 0 7 62 - B 0

Klasse B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Sissel Synnøve Korpiselkä Hå Pistolklubb 9 12 7 7 8 9 7 10 0 0 7 69 - S 0
2 Sven Dörries Vennesla Pistolklubb 9 7 9 7 8 11 5 10 0 0 9 66 - B 0
3 Stanley Hommen Kvinesdal Pistolklubb 8 8 9 5 6 7 8 12 0 0 9 63 - B 0
4 Michael Sandvik Fossum Vennesla Pistolklubb 9 9 7 8 4 9 6 9 0 0 6 61 - B 0
5 John Richard Blitzner Egersund Pistolklubb 8 8 9 6 5 9 4 10 0 0 5 59 - B 0
6 Harald Andre Knoop Sola Pistolklubb 9 8 9 2 3 8 9 10 0 0 6 58 - 0

Klasse C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Odd Ove Stenberg Lund Pistolklubb 7 8 10 8 6 9 9 10 0 0 3 67 - S 0
2 Roy Hommen Kvinesdal Pistolklubb 6 9 6 4 5 4 8 2 0 0 1 44 - 0
3 Karl Walter Lothar Horst Böttcher Marnar Pistollag 5 2 5 3 4 7 5 9 0 0 1 40 - 0

Klasse D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Arne Olsen Vennesla Pistolklubb 6 3 7 4 4 6 7 8 0 0 6 45 - 0Stevne: 1G Grovfelt
Dato/tid: 05,06,2021 1000
Maks poengsum: 80
Deltakere: 5
Startkontingent: 50,00
Premieandel: 0,00
Til bestemann: 0,00

Klasse A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Livar Gudmestad Sandnes Pistolklubb 9 12 10 9 8 11 9 12 0 0 19 80 - G 0*
2 Roald Fuglestad Hå Pistolklubb 9 12 10 9 8 11 9 12 0 0 15 80 - G 0

Klasse B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Alf Johnsen Greipstad Pistolklubb 8 11 8 9 8 6 9 10 0 0 6 69 - S 0

Klasse D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Liv Håland Hå Pistolklubb 8 6 10 6 5 9 7 8 0 0 8 59 - 0
2 Sissel Synnøve Korpiselkä Hå Pistolklubb 4 6 6 3 7 8 8 10 0 0 5 52 - 0Stevne: 1M Militærfelt
Dato/tid: 05,06,2021 1000
Maks poengsum: 80
Deltakere: 15
Startkontingent: 50,00
Premieandel: 0,00
Til bestemann: 0,00

Klasse A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Glenn Bjorheim Hå Pistolklubb 9 10 10 8 5 11 9 12 0 0 15 74 - G 0*
2 Roald Fuglestad Hå Pistolklubb 9 8 10 9 8 8 9 8 0 0 7 69 - S 0
3 Odd Bjorheim Hå Pistolklubb 9 10 6 7 8 11 9 8 0 0 10 68 - S 0
4 Livar Gudmestad Sandnes Pistolklubb 7 10 6 7 8 4 6 10 0 0 5 58 - B 0

Klasse B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Stanley Hommen Kvinesdal Pistolklubb 8 9 9 7 6 5 8 6 0 0 10 58 - B 0
2 Liv Håland Hå Pistolklubb 8 4 5 2 7 4 8 8 0 0 1 46 - 0
3 Sissel Synnøve Korpiselkä Hå Pistolklubb 4 6 7 5 5 8 7 2 0 0 5 44 - 0
4 Alf Johnsen Greipstad Pistolklubb 8 10 5 0 4 5 4 6 0 0 42 - 0

Klasse C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Sven Dörries Vennesla Pistolklubb 5 6 9 7 8 9 9 4 0 0 5 57 - B 0
2 Odd Ove Stenberg Lund Pistolklubb 9 10 9 0 6 6 8 8 0 0 5 56 - B 0
3 Michael Sandvik Fossum Vennesla Pistolklubb 5 8 9 0 8 8 7 6 0 0 9 51 - 0
4 Roy Hommen Kvinesdal Pistolklubb 3 6 8 7 4 5 9 6 0 0 3 48 - 0
5 Erik Myrva Vennesla Pistolklubb 5 2 2 0 0 9 6 4 0 0 1 28 - 0
6 Karl Walter Lothar Horst Böttcher Marnar Pistollag 6 5 0 3 2 3 0 0 0 0 1 19 - 0

Klasse D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Arne Olsen Vennesla Pistolklubb 6 3 5 4 4 6 3 4 0 0 3 35 - 0Stevne: 1R Revolverfelt
Dato/tid: 05,06,2021 1000
Maks poengsum: 80
Deltakere: 9
Startkontingent: 50,00
Premieandel: 0,00
Til bestemann: 0,00

Klasse A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Glenn Bjorheim Hå Pistolklubb 9 10 10 9 8 10 9 12 0 0 17 77 - G 0*
2 Odd Bjorheim Hå Pistolklubb 9 12 9 8 8 9 9 8 0 0 14 72 - S 0
3 Roald Fuglestad Hå Pistolklubb 9 10 10 8 7 6 9 12 0 0 14 71 - S 0
4 Livar Gudmestad Sandnes Pistolklubb 6 12 6 7 8 11 9 12 0 0 9 71 - S 0
5 Sissel Synnøve Korpiselkä Hå Pistolklubb 8 10 6 7 8 11 7 10 0 0 5 67 - S 0
6 Liv Håland Hå Pistolklubb 8 8 10 7 6 7 7 12 0 0 11 65 - B 0

Klasse C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Mats Gaudestad Vennesla Pistolklubb 6 12 4 4 7 3 8 10 0 0 54 - 0
2 Kim Lorenz Kvinesdal Pistolklubb 7 8 8 7 6 2 7 4 0 0 5 49 - 0
3 Michael Sandvik Fossum Vennesla Pistolklubb 7 8 6 3 5 4 2 5 0 0 5 40 - 0Stevne: 1SP Spesialpistol
Dato/tid: 05,06,2021 1000
Maks poengsum: 70
Deltakere: 11
Startkontingent: 50,00
Premieandel: 0,00
Til bestemann: 0,00

Klasse A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Kjell Eivind Lund Kvinesdal Pistolklubb 8 10 9 8 7 10 6 10 0 0 11 68 - - 0*
2 Odd Bjorheim Hå Pistolklubb 8 10 9 8 7 8 8 8 0 0 11 66 - - 0
3 Glenn Bjorheim Hå Pistolklubb 8 6 8 8 7 10 8 10 0 0 9 65 - - 0
4 Sissel Synnøve Korpiselkä Hå Pistolklubb 8 8 9 8 5 10 5 9 0 0 2 62 - - 0
5 Reidar Hestnes Egersund Pistolklubb 8 8 9 8 5 6 6 8 0 0 9 58 - - 0
6 Liv Håland Hå Pistolklubb 2 8 6 8 5 10 8 10 0 0 14 57 - - 0
7 Stanley Hommen Kvinesdal Pistolklubb 8 10 7 0 6 8 6 8 0 0 5 53 - - 0
8 John Richard Blitzner Egersund Pistolklubb 6 6 5 8 6 4 2 10 0 0 2 47 - - 0
9 Erik Myrva Vennesla Pistolklubb 3 6 6 5 3 6 6 7 0 0 3 42 - - 0
10 Harald Andre Knoop Sola Pistolklubb 2 7 2 4 4 4 7 8 0 0 4 38 - - 0
11 Kim Lorenz Kvinesdal Pistolklubb 2 10 5 6 2 5 6 2 0 0 4 38 - - 0Stevne: 1SR Spesialrevolver
Dato/tid: 05,06,2021 1000
Maks poengsum: 70
Deltakere: 11
Startkontingent: 50,00
Premieandel: 0,00
Til bestemann: 0,00

Klasse A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Kjell Eivind Lund Kvinesdal Pistolklubb 7 10 9 8 7 8 8 10 0 0 15 67 - - 0*
2 Sissel Synnøve Korpiselkä Hå Pistolklubb 7 10 9 6 7 10 8 10 0 0 10 67 - - 0
3 Odd Bjorheim Hå Pistolklubb 6 10 9 8 7 10 6 8 0 0 10 64 - - 0
4 Glenn Bjorheim Hå Pistolklubb 8 8 8 6 7 8 8 10 0 0 8 63 - - 0
5 Mats Gaudestad Vennesla Pistolklubb 8 8 8 7 6 8 8 6 0 0 4 59 - - 0
6 Liv Håland Hå Pistolklubb 8 6 9 6 5 10 6 8 0 0 9 58 - - 0
7 Roald Fuglestad Hå Pistolklubb 8 8 8 8 4 8 6 8 0 0 6 58 - - 0
8 Harald Andre Knoop Sola Pistolklubb 8 6 7 6 7 4 8 8 0 0 7 54 - - 0
9 Berner Helland Marnar Pistollag 5 8 8 8 4 8 7 6 0 0 6 54 - - 0
10 Reidar Hestnes Egersund Pistolklubb 6 8 7 4 4 4 6 10 0 0 5 49 - - 0
11 Arne Olsen Vennesla Pistolklubb 3 4 3 0 4 5 3 2 0 0 4 24 - - 0