Hvordan bli medlem

Bli skytter


Av Kjell E. Lund

Hvordan bli medlem og begynne med pistolskyting?Hva kreves for å bli medlem i Kvinesdal Pistolklubb

Alle kan bli medlemmer i Kvinesdal Pistolklubb. Kvinesdal Pk er tilknyttet Norges Idrettsforbund gjennom vårt medlemskap i Norges Skytterforbund, og det som kreves for å være medlem i en klubb innenfor Norges Idrettsforbund er at man betaler medlemskontingent, og overholder klubbens og forbundetslover. Dette gjelder også for Kvinesdal Pk.

Man kan være medlem av klubben uten å skyte ett eneste skudd. Men ettersom de fleste som blir medlemmer ønsker å drive med skyting, skal vi her si litt om hva som kreves for å begynne med skyting i Kvinesdal Pk, og hva som kreves for at man skal kunne kjøpe seg en pistol eller revolver.

Sikkerhetskurs (nybegynnerkurs)

Alle som vil  skyte med pistol må  ta ett sikkerhetskurs (nybegynnerkurs). Dette kravet til grunnleggende opplæring gjelder for alle pistolklubber tilknyttet Norges Skytterforbund.

På dette kurset lærer man om pistolskyting generelt, men med spesiell vekt på sikkerhet:

- opptreden på skytebanen

- sikker behandling av våpen

- grunnleggende skyteteknikk

- skyteprogrammer

- våpentyper

- mm.

Ett sikkerhetskurs er på ca. 6-8 timer, og gjøres over 1 dag. I tillegg får man en viss oppfølging på skytebanen når man fortsetter med skyting etter å ha gjennomgått kurset.


Kvinesdal Pk arrangerer 2 sikkerhetskurs i året. (vår og høst.)

Man blir kontaktet når kurs blir arrangert.

Hvis man kan dokumentere at man har tilsvarende opplæring i pistolskyting fra andre klubber, politiet, forsvaret, etc., trenger man ikke å gjennomgå ett nytt kurs for å begynne å skyte i Kvinesdal Pk. Men som oftest er det nødvendig med nytt kurs hvis man har opplæring fra politi og forsvar, fordi slik opplæring ikke gir tilstrekkelig kunnskap om sportsskyting.

Så da er det bare å fylle ut ett medlemskjema og det finner du her


6 månedersperioden

. Våpenloven krever at nybegynnere skal være "aktive", dvs. delta på klubbens treninger og skyte med klubbens våpen, i 6. måneder før man kan søke om å få kjøpe sitt eget våpen. I tillegg må man hos kvinesdal Pk delta på minst 2 valgfrie approberte stevner. Med approberte stevner, menes stevner som man finner i Terminlisten. Og terminlisten finner du i menyen til høyre.


Kjøp av eget våpen

Hos Kvinesdal Pistolklubb må man ha sikkerhetskurs, deltatt på 2 valgfrie approberte stevner og ha skutt i minst 6 måneder før man kan sende søknad til Politiet om å få kjøpe en pistol eller revolver. I tillegg må man normalt ha fylt 21 år.

Det er Politiet som avgjør om en person skal få kjøpstillatelse eller ikke. Klubbene har liten innflytelse på denne avgjørelsen. Politiet vil sjekke vandelen til søkeren, og vil også kontakte søkerens pistolklubb for å sjekke at søkeren har fått den nødvendige opplæring, og har vært medlem i minst 6 måneder. Klubben må også ha skyting med det våpenet det søkes om på programmet. Videre legger Politiet vekt på at søkeren må ha vært "aktiv" i denne perioden.

Hvis Politiet finner alt dette i orden, vil søkeren få en kjøpstillatelse som hun/han kan ta med i våpenforretningen.


Begrepene "aktiv skytter" og "behov"

Det legges mer og mer vekt på at en skytter som søker om å få kjøpe en pistol eller revolver, skal være "aktiv". Det betyr at skytteren må delta jevnlig i trening og konkurranser, og må kunne dokumentere dette overfor Politiet. Hvis en skytter ikke har skutt verken på trening eller i konkurranser lang tid forut for at hun/han søker om å få kjøpe ett våpen, kan søknaden bli avslått eller avgjørelsen bli utsatt, inntil skytteren kan dokumentere "aktivitet" igjen. Etter siste innstramming av forskriftene, vil politiet også ha mulighet til å kreve at man er aktiv etter at man har kjøpt våpen. Det er ikke utenkelig at man må dokumentere at man har vært på treninger og konkurranser første året etter at man har kjøpt pistol eller revolver.

Dette henger nøye sammen med "behovet" for å eie ett våpen. Hvis ikke skytteren er aktiv i trening eller konkurranser, så har hun/han heller ikke noe behov for å eie ett våpen. Enkelt og greit!


Kjøpstillatelse kontra bæretillatelse

Disse to begrepene blandes ofte sammen, ikke minst i media. Når man søker om å få kjøpe en pistol eller revolver, så angir man hva man skal bruke den til. Det eneste bruksområdet som aksepteres i Norge, er "trening og konkurranser". Man får dermed kun eie ett våpen som skal brukes til sportsskyting.


"Bæretillatelse" er det ingen andre enn Politiet som får i Norge. Man har ikke lov til å bære skytevåpen i Norge, annet enn på jakt, og for transport til og fra skytebanen. Pistol og revolver er ikke tillatt brukt til jakt i Norge, så her er det kun transport til og fra skytebanen som gjelder. Det er strenge regler for hvordan den skal transporteres. Det er bl.a. ikke tillatt å transportere ett ladd våpen.


Når man ser i avisen at en eller annen hadde bæretillatelse for en pistol, så kan man være 99.9% sikker på at det er en " eietillatelse " for trening og konkurranse det dreier seg om, og ikke noen reell bæretillatelse.


Hva koster det å begynne med pistolskyting?

Ett sikkerhetskurs i Kvinesdal Pk koster kr.550,-.

Medlemskontingenten er:

kr. 665,- pr. år for Hovedmedlem

kr. 200,- for ungdom ( Under 16 år )


(Kontingenten kan bli noe lavere hvis man melder seg inn eller tar sikkerhetskurs sent på året).

Medlemskontingentene inkluderer avgifter til Norges Skytterforbund ( 300,-) og Vest Agder Skytterkrets ( 80 ) .+ Magasinet Skytternytt som kommer ut 6 ganger per. År.

Utgifter utover dette, vil de første 6 månedene hovedsaklig være ammunisjon som man kjøper på trening.

 

Priser er for tiden , Pakker a` 50:       22 Kaliber    kr 45,-

                                                       32 Kaliber    kr 170,-

                                                       38 Kaliber    kr 155,-

                                                       44 Magnum  kr 320,-

                                                     357 Magnum  kr 175,-

                                                     9 mm            kr 150,-

    45 ACP         kr 200,-

                                                 

                                                       

Aldersgrenser i Kvinesdal PK

Alle fra 12 år og oppover kan komme og skyte alene, men er du under 12 år må foreldre være med.