Sikkerhetsregler

Sikkerhetsregler


Av Torbjørn Hellås


 


 

 

 

1.      aldri ta i et våpen - ditt eller andres - uten straks å forsikre deg     

         om at det ikke er ladd.


2.      Ikke rør andre skytters våpen uten tillatelse.

 

3.      Pek aldri på noen med et våpen - selv om du har kontrollert at

         det ikke er ladd. Et våpen skal

alltid behandles som om det var ladd.

 

4.      Ladning og avfyring må bare skje på standplass og på ordre fra

         ansvarlig skyteleder.


5.      Når våpenet er ladd skal munningen holdes i retning fremover

         mot skiven.

 

 

6.      Når skytteren forlater sin plass, skal våpenet være tomt,

         magasinet tatt ut og sluttstykket i

bakre stilling (på revolver skal tønnen være svingt ut.)       

 

7.      Det er ikke tillat å røre våpen så lenge det befinner seg folk     

         foran standplass.

 

8.      Sikte og avtrekksøvninger bak standplass er ikke tillatt.

 

9.      Hørselvern er påbudt ved alle arrangementer innen NSF. Skytebriller anbefales.

 

10.   Det er strengt forbudt å skyte med våpen og ammunisjon som banen ikke er godkjent for,

        eller som kan være  farlig for andres sikkerhet, eller som er egnet til å skade banens

        innretninger.

 

11.   Skytteren er i enhver henseende selv ansvarlig for sitt våpen og forpliktet til å kjenne og

       overholde sikkerhetsreglene og våpenloven  med forskrift. Skytteren plikter å holde sitt våpen

       i  orden og  oppevare våpen og ammunisjon på en slik måte at det ikke kommer uvedkommende i 

       hende

 

12.   Skytelederen har myndighet til å vise bort enhver som opptrer i strid med sikkerhetsreglene, eller som

        på en annen måte viser uforsiktighet på  skytebanen.