Generell Beskrivelse

Generell beskrivelse


Vi skal her prøve å gi en kort beskrivelse av de forskjellige konkurranseformene som utøves innenfor pistolskytingen i Norges Skytterforbund.

Det skytes normalt 60 skudd i alle øvelser, med unntak av luftpistol for damer og juniorer som skyter 40 skudd.

Det skilles ofte mellom luftpistol, baneskyting og feltskyting.


Luftpistol

Luftpistol skytes innendørs på 10-meters baner.


Konkurransesesongen i Norge strekker seg fra september til april, med Norgesmesterskap i februar/mars.


Internasjonalt har luftpistol hatt økende popularitet, fordi det er enklere å få tillatelse til å eie luftvåpen i de fleste land, og fordi det er mindre krav til banene, noe som gjør det enklere å trene og arrangere konkurranser.


Baneskyting

Baneprogrammene, Standardpistol, Hurtigpistol, VM-program, Silhuettpistol og Fripistol, skytes både innendørs og utendørs på 25-meters bane, med unntak av fripistol som skytes på 50 meters bane.


Konkurransesesongen går over hele året, med Norgesmesterskap utendørs om sommeren.


Programmene er enten ren presisjonsskyting, med god tid for hvert skudd, eller hurtigskyting der man har knapp tid på å skyte en 5-skudds serie. Noen programmer er en blanding av presisjons- og hurtig-skyting.


Ved tidsbegrensede serier (hurtigskyting) benyttes automatiske skiveanlegg som vender skiven frem mot skytteren den tiden serien varer, og snur skiven bort når tiden er ute. I alle disse programmene skal pistolen holdes med bare en hånd.


Feltskyting

Feltskyting foregår, som navnet sier, ute i "felten", og skytes derfor kun utendørs i sommerhalvåret. Det skytes 10 6-skudds serier mot mål som kan variere både i form, størrelse, farge og avstand.


Noen av seriene skytes i knestående eller liggende stilling, eller med dårligste hånd (venstre hånd for de fleste). På de fleste seriene i feltskyting kan man velge om man vil holde pistolen med en eller to hender.


Feltskyting er den mest populære skyteformen innenfor Norges Skytterforbund, og det deltar ofte flere hundre skyttere i Norgesmesterskapene.