Spesialfelt

Spesial Felt


NSF nasjonalt program


Spesialfelt er en variant av vanlig feltpistol som ble vedtatt på Forbundsstyremøte 5/2000. Reglementet gjelder fra 1.1.2001. Alle spesialfelt stevner skytes kun i en åpen klasse, klasse A.


Spesialpistol


· Ethvert komplett våpen produsert av en fabrikk, og allment tilgjengelig, er tillatt.


· Prototyper er ikke tillatt.


· Alle eksterne modifikasjoner type vekter eller andre rekyldempende innretninger, som for eksempel magnaporting, er ikke tillatt.


· Interne modifikasjoner for å sikre pålitelighet og funksjon er tillatt.


· Magasin skal sitte i våpenet under måling i kassen


Dimensjon


Kontrolleres ved hjelp av målekasse.


· Lengde Max 185 mm.


· Høyde Max 125 mm inkl. magasin.


· Bredde Max 35 mm.


· Vekten av våpen med tomt magasin Max 800 gram.


· Avtrekksvekt min. 1360 gram.


· Det tillates kun åpne sikter, faste eller stillbare.


· Det skal være tilnærmet like, symmetriske skjefteplater uten håndstøtte.


· Det lades med 5 patroner, kulen kan være med eller uten mantel.


· Det tillates å bruke alle kaliber fra og med.22LR, til og med.45 ACP.


· Magnumladninger er ikke tillatt.


Program


· Skytingen foregår som ved vanlig feltskyting, med vanlig kommandoer og regler.


· Det bør benyttes større skiver og kortere avstander enn normalt.


· ½ program, 5 standplasser, tillates når dette er gjort kjent i innbydelsen.


· Startkontingent bør da være tilsvarende redusert.


Spesialrevolver


· Ethvert komplett våpen produsert av en fabrikk, og allment tilgjengelig, er tillatt.


· Prototyper er ikke tillatt.


· Alle eksterne modifikasjoner type vekter eller andre rekyldempende innretninger, som for eksempel magnaporting, er ikke tillatt.


· Interne modifikasjoner for å sikre pålitelighet og funksjon er tillatt.


Dimensjon:


Kontrolleres ved hjelp av målekasse.


· Lengde Max 200 mm.


· Løpslengde Max 80 mm.


· Høyde Max 150 mm


· Bredde Max 40 mm.


· Vekt Max 1000 gram. (uten patroner)


· Avtrekksvekt min. 1360 gram. (single action (spent hane) avtrekk sjekkes dersom dette kan brukes)


· Det tillates kun åpne sikter, faste eller stillbare.


· Det skal være tilnærmet like, symmetriske skjefteplater uten håndstøtte.


· Det lades med 5 patroner, kulen kan være med eller uten mantel.


· Det tillates å bruke alle kaliber fra og med kal. .22LR, til og med.45 ACP. Magnumladninger er ikke tillatt.


Program


· Skytingen foregår som ved vanlig feltskyting, med vanlige kommandoer og regler.


· Det bør benyttes større skiver og kortere avstander enn normalt.


· ½ program, 5 standplasser, tillates når dette er gjort kjent i innbydelsen.


· Startkontingent bør da være tilsvarende redusert.


Magnumfelt 1 og 2


Revolver og pistol tillates.


· ”Magnumfelt 1” fra og med kal. .357, til og med kal. .40.


· ”Magnumfelt 2” fra og med kal. .41, til og med kal. .455.


· Det settes ingen begrensninger på våpenets mål og vekt.


· Rekyldempende innretninger som kompensator, ”magnaporting” og lignende tillates ikke.


· Avtrekksvekt min. 1360 gram. (Single action avtrekk sjekkes dersom dette kan brukes)


· Det tillates kun åpne sikter, faste eller stillbare.


· Det skal være tilnærmet like, symmetriske skjefteplater uten håndstøtte.


· Det lades med 5 patroner, kulen kan være med eller uten mantel.


Krav til ammunisjon i ”Magnumfelt 1»:


· Minste hylselengde for ammunisjon i ”Magnumfelt 1”er 25mm.


· Minste kulevekt for ammunisjon i ”Magnumfelt 1” er 140 grains.


· Faktorkrav i ”Magnumfelt 1” er 190.


Kulevekt (grain) x Kulehastighet (fot pr. sekund) / 1000 ³ 190,00


Krav til ammunisjon i ”Magnumfelt 2»:


· Minste kulevekt for ammunisjon i ”Magnumfelt 2” er 210 grains.


· Faktorkrav i ”Magnumfelt 2” er 275.


Kulevekt (grain) x Kulehastighet (fot pr. sekund) / 1000 ³ 275,00


Program


· Det er ingen begrensning på skyte avstand for magnumfelt 1 og 2, men det anbefales en økning av skytetiden, 4 til 8 sek. ekstra eller mer, om skivene blir vanskelig å treffe P.G.A. størrelse og avstand.


· Det skal ikke skytes med beste eller dårligste hånd, ellers benyttes de kommandoer og regler som gjelder ved feltskyting.


· ½ program, 5 standplasser, tillates når dette er gjort kjent i innbydelsen.


· Startkontingent bør da være tilsvarende redusert.


Klasseføring


Det skal kun nyttes en klasse i åpne spesialfelt stevner, klasse A.


Anvisning


· Her henvises det til pistolreglementet 8.25.3.5.5


· Eventuelle langskudd i Spesialpistol, Spesialrevolver og Magnumfelt dømmes slik:


· Mindre enn kal. .30 samme som Finfelt.


· Kal. .30 til og med kal. .38 samme som Grovfelt


· Over kal. .38 samme som Militær- og Revolverfelt


Program:


Det anbefales å skyte på flere lange hold enn ved vanlig feltskyting, samt en liten økning i skytetiden, 4 til 8 sek. ekstra eller mer, om skivene blir vanskelige å treffe pga. størrelse og avstand. Det skal ikke skytes med beste eller dårligste hånd, ellers benyttes de kommandoer og regler som gjelder ved feltskyting. 1/2 program, 5 standplasser, tillates når dette er gjort kjent i innbydelsen. Startkontingent bør da være tilsvarende redusert. Det skal kun nyttes en klasse i åpne spesialfeltstevner, klasse A.