Standardpistol

Standard


Standardpistol

60 skudd fordelt på 12 serier.

Skive: Internasjonal presisjonsskive.

Skyteavstand: 25 meter

Kaliber: .22

Avtrekksvekt: 1.000 gram

Våpenvekt: Ikke over 1.400 gram med tomt magasin


Skuddene i standard fordeles slik:

1 prøveserie a 5 skudd på 150 sekunder.

4 serier a 5 skudd på 150 sekunder pr. serie.

4 serier a 5 skudd på 20 sekunder pr. serie.

4 serier a 5 skudd på 10 sekunder pr. serie.


Standardpistol er ikke OL-gren, men skytes i Verdens-Mesterskap for menn.

I Norge skytes klassen både for kvinner og menn. Standardpistol regnes ofte for vanskelig, fordi den er en blanding av presisjon-, og hurtig-skyting.

10-sekundersserien pleier å skape problemer for de fleste skyttere, og krever mye trening.