VM Fin og VM Grov

Vm Fin og Vm GrovVM Fin (Sportspistol/Finpistol), og VM Grov (Grovpistol)

60 skudd fordelt på 30 presisjonsskudd og 30 duellskudd

Skive: Internasjonal presisjonsskive og internasjonal duellskive.

Skyteavstand: 25 meter

Kaliber, VM-fin: .22

Kaliber, VM-grov: Minimum .32, og maksimum .38

Avtrekksvekt, VM-fin: 1.000 gram

Avtrekksvekt, VM-grov: 1360 gram

Våpenvekt: Ikke over 1.400 gram med tomt magasin


VM-programmet er likt for finpistol og grovpistol. Internasjonalt skytes grovpistol av menn, mens finpistol skytes av kvinner og juniorer. I Norge skytes finpistol også i herreklassen.

Finpistol er OL-gren for kvinner, mens grovpistol er med i Verdens-Mesterskap for menn.


VM-programmet består av to deler: presisjon og duell.

Det skytes først 30 skudd mot presisjonsskiven, fordelt på 6 serier á 5 skudd, hvor skytteren får en skytetid på 5 minutter for hver 5-skudd serie.

Deretter skytes det 30 skudd mot duellskiven, fordelt på 6 serier á 5 skudd.

I duellseriene svinger skivene slik at de er framme i 3 sekunder og borte i 7 sekunder.

Dette gjentas 5 ganger, og det skal avfyres ett skudd hver gang skiven vises.

Det skytes en prøveserie a 5 skudd presisjon på 5 minutter før presisjonsdelen, og en prøveserie à 5 skudd duell før duelldelen.

Poengene for presisjonsdelen og duelldelen legges sammen til en sluttsum for konkurransen.